Nyheder

Foreløbige tal for CMA i 2019

MedlemsnyhedDet endelige tal for optagelse på cand.merc.aud. findes først til oktober, men læs med her og få et overblik over de foreløbige tal for ansøgning og optag. Det samlede optag i 2019 ser ud til at blive højere end 2018.

Uddannelse

De foreløbige tal for antallet af studerende der har søgt og blevet optaget på cand.merc.aud., ser ud til at blive højere i 2019 end i 2018. I år er der i første runde i alt blevet optaget 641 studerende, hvor der er i 2018 blev optaget 589 studerende. Dette er en stigning på 8,8 %.

Generelt har der været en stigning på optagelse af studerende på videregående uddannelser. 65.714 studerende har fået tilbudt en plads på en videregående uddannelse i 2019, hvilket er 1 % flere end sidste år.

Selv om de endelige tal først findes til oktober, kan du få en fornemmelse af ansøgere og optag på cand.merc.aud. på de fire universiteter. Det fremgår af nedenstående tabeller, hvordan optagelserne fordeler sig på universiteterne samt fordelingen mellem fuldtidsstudiet og erhvervskandidatuddannelsen for 2019. Derudover fremgår det, hvad optaget har været på uddannelse fra 2018 til 2019. 

Optaget i 2019 på erhvervskandidat og fuldtidsstudiet på cand.merc.aud.

 

Fuldtid

Erhvervskandidat*

Samlet optag

Ansøgere i alt

Aalborg Universitet

80

40

120

-

Aarhus Universitet

88

46

134

248

Copenhagen Business School

127

133

260

462

Syddansk Universitet

87

40

127

296

Total

382

259

641

1006***

Kilde: Tallene for 2019 er oplyst af hver af de 4 universiteter
*Aalborg Universitet kan først oplyse endeligt ansøgertal til oktober. 
**Der er i optaget på erhvervskandidatordningen taget højde for, at der er sket en overflytning af tidligere deltidsstuderende til erhvervskandidatordningen flere steder. Tallet er renset for dette, og er således udtryk for optaget af nye studerende
***Tallet er ikke retvisende, og vil være højere, da Aalborg Universitet ikke kan oplyse tal for antal ansøgere før oktober måned

 

Samlet optaget på erhvervskandidat og fuldtidsstudiet på cand.merc.aud.

 

2018

2019

Fuldtid

326

382

Erhvervskandidatuddannelsen

263

259

Total

589

641

Fordelingen mellem erhvervskandidatuddannelsen og fuldtidsstudiet har ændret sig i forhold til sidste år. I 2018 udgjorde optaget på erhvervskandidatuddannelsen 45 % af det samlede optag, men i år udgør det kun 40 %. Der er dog også optaget 4 færre studerende på erhvervskandidatuddannelsen sammenlignet med 2018, mens der er optaget 56 flere studerende på fuldtidsstudiet. Det mindre optag på erhvervskandidatuddannelsen kan formentlig skyldes adgangsbegrænsninger, som i år blandt andet var 40 pladser hos Syddansk Universitet. Det mindre optag på erhvervskandidatuddannelsen kan også skyldes, at ordningen nu er ved at finde sit naturlige leje, efter åbning for forsøgsordningens første optag i sommeren 2018.

Der er flere veje til at blive cand.merc.aud. end der er for de fleste andre kandidatuddannelser. Der er både den teoretiske vej, som typisk går via HA-almen eller andre HA-retninger, og hvor de studerende i høj grad vælger fuldtidsstudiet. Desuden er der den mere praktisk orienterede vej, som går via en kombination af teori og praksis på HD 1. del og 2. del. Idet de studerende som er gået denne vej allerede er i arbejde indenfor revision og regnskab, er der er meget stor del af dem, som vælger erhvervskandidatordningen.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype