Nyheder

Droner overtager manuelle opgaver i lageropgørelsen

Faglig nyhedDroner er fortsat mest af alt legetøj, men der er de seneste år kommet flere og flere kommercielle udnyttelsesmuligheder for droner, og flere er helt sikkert på vej.

Digitalisering

Droner er fortsat mest af alt legetøj, men der er de seneste år kommet flere og flere kommercielle udnyttelsesmuligheder for droner, og flere er helt sikkert på vej. Det kan være droner til trafikovervågning, til varelevering af små pakker, til fotografering på svært tilgængelige steder og til dokumentation af fremdriften af et byggeri. Og også i revisorbranchen er droner så småt ved at gøre deres indtog, eksempelvis i forbindelse med lageropgørelse.

Det er svært at forestille sig en opgave, der på samme tid er mere vigtig og med større risiko for fejl end en manual lageropgørelse. I første omgang har scannere gjort arbejdet lettere og reduceret risikoen for fejl, men den største risikofaktor er stadig mennesket, der holder scanneren. Det virker derfor oplagt at lade en drone overtage opgaven med fysisk at bevæge sig gennem lageret og tælle de enkelte varer op. Det giver både mulighed for at foretage lageropgørelse oftere end i dag og med langt større nøjagtighed og ikke mindst betydeligt hurtigere. En drone udstyret med en RFID scanner eller et kamera flyver ned igennem rækkerne i en stor lagerhal og scanner eller fotograferer, hvad der er på hylderne ved den årlige eller månedlige lageropgørelse. Sådan ser det i hvert fald ud i præsentationsvideoerne fra forskellige firmaer, der har udviklet droner til formålet, og som ser et stort potentiale særligt i virksomheder med store lagerfaciliteter. Data kan herefter sendes direkte til en database, eller billeder kan aflæses ved hjælp af billedgenkendelse. En medarbejder kan derefter verificere ved stikprøvekontrol, om dronen har talt rigtigt eller fået scannet alle hylderne. På den måde vil der være forholdsvis store besparelser at hente i ressourceforbruget ved en lageropgørelse.

Et andet eksempel er en dansk grusgrav, hvor det traditionelt har været ret vanskeligt at opgøre lageret uden fysisk at besøge grusgraven. Her er der med stor succes anvendt droner til at tage billeder af de enkelte grusbunker fra luften, så man ud fra billederne kan beregne mængden af grus. Desuden er der også i dansk kontekst blevet brugt droner til at holde styr på antallet af biler på en stor parkeringsplads, hvor bilerne opmagasineres efter import eller inden reeksport til udlandet.

Brugen af droner til opmåling, lageropgørelse eller andre opgaver er fortsat i den spæde opstart, men det kan forventes, at det er et marked, som vil vokse, og der vil blive fundet nye anvendelsesmuligheder i takt med, at dronerne bliver mindre og stærkere, og at de kameraer og scannere, der skal medbringes, bliver lettere og billigere.

Læs mere om brugen af droner hos Huffingtonpost og Metal Supply.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype