Nyheder

Store konsekvenser af den digitale transformation for revisorbranchen

Faglig nyhedDanske virksomheder er generelt blandt de mest digitaliserede i Europa, især når det gælder brug af internet til at vise virksomheden frem og kommunikere med kunderne. Men når det gælder mere avancerede teknologier ligger danske virksomheder i midterfeltet. FSR – danske revisorer har fået udarbejdet en konsulentrapport, der gennemgår de nye teknologiers konsekvenser for revisorbranchen og giver et bud på, hvilke muligheder forandringerne giver.

Digitalisering

Danske virksomheder er generelt blandt de mest digitaliserede i Europa, især når det gælder brug af internet til at vise virksomheden frem og kommunikere med kunderne. Men når det gælder mere avancerede teknologier, såsom dataanalyse, big data, machine learning eller kunstig intelligens til at strukturere og anvende store datasæt til at komme med forudsigelser om fremtiden eller til at kommunikere med kunderne, ligger danske virksomheder i midterfeltet.

Den teknologiske udvikling betyder allerede i dag, at dele af de opgaver, der altid har været kerneopgaver for revisorer, eksempelvis bogføring, kan udføres elektronisk gennem billedgenkendelse og konteres korrekt med machine learning og et stykke hen ad vejen opstille regnskabet baseret på de elektronisk indlæste og behandlede data. Samtidig er det åbenlyst, at udbuddet af digitale løsninger vil fortsætte med at stige i de kommende år og blive langt mere avancerede, således at revisorens rolle vil transformeres. Både hvad angår det eksisterende marked og kravene til kompetencer og arbejdsgange internt hos revisor.

Brændende platform og uanede muligheder

FSR – danske revisorer har fået udarbejdet en konsulentrapport, der gennemgår de nye teknologiers konsekvenser for revisorbranchen og giver et bud på, hvilke muligheder forandringerne giver. Formålet med rapporten har været at skabe indsigt, så foreningen er klædt på til at servicere medlemmerne bedst muligt. En af konklusionerne er, at transformationen vil ske gradvist over de næste 5-7 år. Der er således ifølge rapporten tale om en brændende platform, hvis man skal positionere sig i forhold til udvikling og drage nytte af de forskellige muligheder som teknologierne giver. Læs og download rapporten her.

Men konklusionen er også positivt optimistisk, nemlig at der er masser af muligheder for at udnytte den unikke position, som revisorerne har som samfundets vagthund i forhold til regnskabstal til at forædle de eksisterende produkter og udvikle nye rådgivningsydelser og eksempelvis indtage en rolle som erhvervslivets tech-rådgiver. Det er fundamentalt set et ryk opad i værdikæden mod rådgivning baseret på analyse af regnskabsdata i stedet for blot opstilling af regnskabet.

Kunden i fokus

Det betyder blandt andet et markant skifte over mod, hvad kunden har af direkte værdi af revisorens arbejde som overbygning på et regnskab, der i vid udstrækning er opstillet af forskellige computerprogrammer og algoritmer. Her bliver den menneskelige evne til at forstå kundens behov og deres forretning, og hvordan data kan anvendes i praksis hos kunden, en afgørende kvalitet.

Dette fokus på at sætte kunden i fokus og udvikle på nytteværdien kræver også et ændret fokus fra at kigge bagud på virksomhedernes økonomi til at kigge fremad i en åben og proaktiv kommunikation, hvor risiko for at tage fejl er større.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype