Nyheder

Cyberrådgivning opbygger tillid til erhvervslivet

Faglig nyhedCyberkriminaliteten er stigende, og revisorerne kan hjælpe med at bekæmpe den ved hjælp af konkret cyberrådgivning.

CybersikkerhedOm revisorSMV

Cyberkriminaliteten truer virksomhederne og samfundet hver dag og dermed også den tillid, vi har til erhvervslivet og myndighederne. Vi stiller spørgsmålstegn ved, om de kan forvalte vores data sikkert, og det er relevant, fordi vi igen og igen læser og hører om, at hackere lykkes med disse cyberangreb.

Mange SMV-virksomheder er af den opfattelse, at de er for små til at være udsatte. Men det er ikke sandt! Hacking-værktøjerne er ofte automatiserede, og de skelner ikke nødvendigvis mellem størrelsen på virksomhederne.

I følgende link til Erhvervsstyrelsens hjemmeside deler danske virksomheder deres historier om cyberangreb, de har oplevet. Du kan læse og se virksomhedernes fortællinger om oplevelsen af at blive ramt, om konsekvenserne for deres virksomhed, og hvordan de kom videre.

Cybersikkerhed er ofte et emne, som man nok forventer, at en it-afdeling i virksomheden eller it-leverandøren håndterer. Nogen tænker også, at det ”nok ikke rammer os”. Men mange glemmer de mulige væsentlige konsekvenser, et cyberangreb kan have, og derfor bliver de relevante ledelsesniveauer i virksomhederne mange gange ikke inddraget eller i en utilstrækkelig grad.

Inddragelse af alle ledelsesniveauer i virksomhederne hjælper med at sikre, at der er en ramme om cybersikkerhed, som alle forstår, og at de forskellige tiltag samlet kan styres og (forhåbentlig) løbende reducere eller helt hindre risici for cybersikkerhedsbrud.

Revisorerne er eksperter inden for blandt andet revision og regnskab, og normalt kun i mindre grad inden for cybersikkerhed. Der findes revisorer med speciale inden for it-området – it-revisorer – og de har teknisk indsigt inden for cybersikkerhed. Men rådgivning om cybersikkerhed kræver ikke nødvendigvis en teknisk indsigt for at være værdiskabende hos din SMV-kunde!

Revisorerne kan derfor hjælpe med at øge det generelle sikkerhedsniveau i Danmark på cybersikkerhedsområdet – og dine kunder vil sætte stor pris på din rådgivning herom!

Webinar og kurser
IFAC har udarbejdet et anbefalelsesværdigt webinar om ”cybersikkerhed i revisionsbranchen i dag og i fremtiden”, herunder hvad revisorer bør overveje, når de rådgiver om cybersikkerhed.

FSR – danske revisorer udbyder også kurser om digitalisering og herunder cybersikkerhed

Simple, men effektive råd om cybersikkerhed
Læs vores nyhed fra august 2019
, hvor vi blandt andet kommer med simple, men effektive praktiske råd om cybersikkerhed, som du kan rådgive dine kunder om. Disse råd er baseret på anbefalinger fra den britiske myndighed for it-sikkerhed (NCSC).

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype