Nyheder

SKI ændrer en række rammeaftaler

Faglig nyhedStatens & Kommunernes Indkøbs Service (SKI) opsiger, genudbyder og justerer en række rammeaftaler - revisionsydelser berøres ikke.

Offentlig sektor
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er netop kommet med en vejledende udtalelse på baggrund af en SKI-rammeaftale, som styrelsen vurderer er i strid med udbudsdirektivet. Den vejledende udtalelse får betydning for en række af SKI’s rammeaftaler, som enten opsiges, genudbydes eller justeres. Ski udtaler, at udtalelsen er i tråd med det paradigmeskifte, som SKI er i færd med at foretage. Revisionsydelser berøres ikke.

Se pressemeddelelser fra henholdsvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og SKI.
Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype