Nyheder

Europæiske revisorer fejrer 30 år med nyt navn

Faglig nyhedDen europæiske revisororganisation havde i december sidste år 30 års jubilæum. Der er udgivet en artikel om den udvikling, organisationen har gennemgået og de udfordringer og muligheder, branchen står over for. Derudover redegøres for, hvorfor FEE valgte at skifte navn.

Om revisor

30 års jubilæet markerer en ny start for den europæiske revisororganisation. Dette kommer først og fremmest til udtryk i det, FEE valgte at skifte navn til Accountancy Europe (AE) og i forlængelse heraf har organisationen valgt at oprette en ny hjemmeside: https://www.accountancyeurope.eu/

Derudover har AE erklæret at ville følge deres nye filosofi, ”Because people count”. Filosofien er et udtryk for de udfordringer og muligheder, som revisorbranchen i fremtiden skal håndtere. I fremtiden vurderes det, at maskiner og automatisering vil spille en større rolle i erhvervslivet. AE fastslår dog, at der i fremtiden fortsat vil være et behov for menneskelige ressourcer. Fortolkning og specielt etik og moral er områder, hvor teknologien ikke anses at kunne erstatte de menneskelige ressourcer. Områderne er af afgørende betydning for både interne og eksterne interessenters tillid til virksomhederne.  

Accountancy Europe forener 50 faglige organisationer fra 37 forskellige lande, der tilsammen repræsenterer i omegnen af 1 million revisorer og andre finansielle rådgivere. AEs primære arbejdsområde er at lede og informere den politiske debat angående revisorbranchen i og uden for Europa.

Artiklen fra AE (engelsk version) kan læses her.

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype