Nyheder

Mindre førstegangsforseelser – advarsler (2018 i Revisornævnet – lempelser i bunden)

Faglig nyhedI sager, hvor forholdene, der sanktioneres, ikke anses at kunne have haft betydning for klient eller tredjemand, sanktioneres der efter den nye revisorlov fra 2016 med advarsler i førstegangstilfælde. Der er altså tale om en forseelse, og en advarsel er en sanktion.

Om revisor

”Lempelsen i bunden” ved mindre førstegangsforseelser er blevet anvendt ret massivt på sager fra før 17. juni 2016 ud fra det almindelige strafferetlige princip om, at lempelser, men derimod ikke skærpelser, anvendes på gamle sagsforhold fra før ændringerne.

Det blev der bragt en lang række nyheder om i 2017, og kilden er ikke tørret ud endnu, jf. nedenstående nyheder fra 2018.

Det forventes dog, at kilden vil tørre ud pga., at mindre førstegangsforseelser ikke vil føre til indbringelser via kvalitetskontrollen fremover.

 

Undladt bygningsafskrivning – Advarsel i Revisornævnet bl.a. for manglende forbehold herom 

Uretmæssig anvendelse af virksomhedsskatteordningen og assistanceerklæring herom

Erhvervsstyrelsen indbringer sag efter 16. juni 2016, der kun sanktioneres med en advarsel

Advarsel ikendt som tillægssanktion i privat indbragt sag om skatteassistance

Krig i bestyrelsen – Stort anlagt sag ender i en advarsel for et mindre forhold

Stort anlagt sag om genopstandne zombiselskaber (ejendomsinvestering) fuser noget ud – revisor får advarsel

Manglende moms på erhvervsudlejning mellem søstre – revisor glemmer ansvarsoplysning

Revision i en haveforening – to revisorer får en advarsel

 

Vi har endnu til gode at se, hvordan Revisornævnet vil sanktionere mindre gentagelsesforseelser. Herunder hvordan de vil blive håndteret fra kvalitetskontrollens side, herunder henset til, at tidsfristen for indbringelser udløber efter fem år.

 

 


Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype