Tilsyn med revisorer


Erhvervsstyrelsens opgave er også at foretage kvalitetskontrol af godkendte revisionsvirksomheder og revisorer. Dette blev tidligere varetaget af Revisortilsynet, som blev nedlagt ved ændringer til revisorloven, som trådte i kraft den 17. juni 2016. Den samlede revisorlov fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016. Reglerne om tilsyn og kvalitetskontrol fremgår af kapitel 9.

Godkendte revisionsvirksomheder og de tilknyttede godkendte revisorer har pligt til at lade sig underkaste kvalitetskontrol

Erhvervsstyrelsen udarbejder desuden årlige retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder.

Erhvervstyrelsen kvalitetskontrollerer revisionsvirksomheder ud fra følgende kontrolfrekvens:

Revisionsvirksomheder   Kontrolfrekvens 
Ikke PIE - revisionsvirksomheder, der reviderer små revisionskunder (klasse B)   Risikobaseret
Ikke PIE - revisionsvirksomheder, der reviderer mellemstore og store revisionskunder (klasse C)   Risikobaseret - men mindst hvert 6. år
PIE - revisionsvirksomheder, der reviderer små og mellemstore PIE revisionskunder   Risikobaseret - men mindst hvert 6. år
PIE - revisionsvirksomheder, der reviderer store PIE revisionskunder   Risikobaseret - men mindst hvert 3. år
PIE - revisionsvirksomheder, der reviderer børsnoterede kunder (C20, Large og Mid. Cap)   Hvert år

Erhvervsstyrelsen kontrollerer, om revisionsvirksomhederne lever op til revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når de foretager revision og erklæringsopgaver med sikkerhed.

Redegørelser fra kvalitetskontrollerne kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

Viser 1 til 6 af totalt 6 resultater

Sorter listen