Nyheder

Whistleblowerordninger – anmeldelsesblanketter

Faglig nyhedFSR – danske revisorer har været i dialog med Datatilsynet omkring anmeldelse af interne whistleblowerordninger i revisionsvirksomheder. Det er et krav, at Datatilsynets tilladelse til at behandle oplysninger i forbindelse med indberetninger i et whistleblowersystem opnås. Datatilsynet har i den forbindelse oplyst, at man arbejder på at finde en løsning, og at man forventer, at der bliver udarbejdet særlige anmeldelsesblanketter.

Om revisor

Som følge af nye krav i revisorloven skal mange revisionsvirksomheder etablere interne whistleblowerordninger, som senest skal være på plads den 1. januar 2017. Ordningerne skal være i overensstemmelse med persondatalovgivningen og Datatilsynets retningslinjer, hvilket bl.a. indebærer, at ordningerne skal anmeldes til Datatilsynet, som skal give tilladelse til, at revisionsvirksomhederne kan behandle de oplysninger, som bliver indberettet.

De nuværende standardanmeldelsesblanketter på Datatilsynets hjemmeside er ikke anvendelige ved anmeldelse af interne ordninger i revisionsvirksomheder. Vi har derfor været i dialog med Datatilsynet og bl.a. opfordret til, at der udformes en særlig anmeldelsesblanket til at søge Datatilsynets tilladelse.

For et par år tilbage skulle virksomheder på det finansielle område etablere interne whistleblowerordninger som følge af krav i den finansielle lovgivning. Datatilsynet gjorde det i den forbindelse muligt, at de omfattede finansielle virksomheder kunne benytte en særlig ansøgningsprocedure til at søge Datatilsynets tilladelse til behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med etablering af interne whistleblowerordninger.

Det er vores klare mål, at Datatilsynet på tilsvarende vis udvikler en særlig ansøgningsprocedure for revisionsvirksomheder.

Datatilsynet har over for FSR oplyst, at man arbejder på at finde en løsning og forventer, at der bliver udarbejdet særlige standardanmeldelsesblanketter, som de omfattede revisionsvirksomheder kan anvende. Datatilsynet forventer, at blanketterne bliver offentliggjort engang i løbet af efteråret.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype