Nyheder

Junis dilemma: Penge lugter altid

Faglig nyhed"Penge lugter ikke". Sådan sagde man i gamle dage, men den holder ikke længere stik. I visse tilfælde kan en revisor komme i en situation, hvor mundheldet nærmest lyder modsat: "Penge lugter altid". Eksempelvis i forhold til skattelovgivningen og som i nedenstående tilfælde hvidvaskreguleringen, som indeholder regler, der kan have den virkning. Her drejer det sig om en række større kontantbetalinger i en juvelérbutik.

Værdien af revisionKvalitet

I forbindelse med revisionen af en klients regnskab bliver du opmærksom på, at en lille gruppe kunder bestående af fem personer tilsyneladende altid betaler kontant. Din klient driver en juvelérforretning, hvor du i forbindelse med scanningen af salgskontiene studser over en række kontante betalinger med beløb i størrelsesordenen 25.000 – 49.000 kroner.

Klientens økonomisystem gør det muligt at sortere salgstransaktionerne og kan derfor identificere den lille gruppe, som har samme efternavn. De kontante handler, som de fem personer tegner sig for, viser sig at runde 1 million kroner i løbet af regnskabsåret. Juvelérens årsomsætning ligger i et niveau omkring 125 millioner kroner.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de seks muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Torsdag den 27. juni kommenterer chefkonsulent Lars Kiertzner resultatet.

Du bedes vælge den af de nedenstående seks reaktioner, som du mest sandsynligt vil vælge.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype