Etikudvalget

Udvalget har til formål at bidrage til at sikre en ensartet og høj revisoretik samt søge at påvirke udformningen af love, administrative forskrifter og etiske retningslinjer ud fra revisoretiske værdier og holdninger.

Du kan her læse om Etikudvalget.