Nyheder

Høring: Dansk oversættelse af de omstrukturerede Etiske Regler

Faglig nyhedEtikudvalget sender hermed den danske oversættelse af de omstrukturerede Etiske Regler i høring. Høringsfristen er 15. april 2019. Reglerne træder i kraft den 15. juni 2019.

Om revisorRevision

Se gældende omstrukturerede Etiske Regler (fra 15. juni 2019) ved klik på dette link

Hermed udsendes Etikudvalgets danske oversættelse af de omstrukturerede Etiske Regler i høring.

De omstrukturerede Etiske Regler har følgende struktur:

Del 1  Overholdelse af Etiske Regler, de grundlæggende principper og begrebsrammen
Del 2 Ikke-praktiserende revisorer
Del 3 Praktiserende revisorer
Del 4A         Uafhængighed ved revisions- og reviewopgaver
Del 4B    Uafhængighed ved andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review

De omstrukturerede Etiske Regler træder i kraft den 15. juni 2019.

Den danske oversættelse kan downloades her. I dens nuværende form udestår indholdsfortegnelser, forord og læsevejledning.

Høringsfristen er fastlagt til den 15. april 2019. Høringskommentarer bedes sendt til Thomas Krath Jørgensen, tkj@fsr.dk.

For yderligere oplysninger om indholdet af de omstrukturerede Etiske Regler henvises til vores nyhed fra 16. april 2018.

 


Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype