Nyheder

Få overblik over Best Practice i danske IFRS-årsrapporter

Faglig nyhedÅrsrapporten er investorernes væsentligste kilde til information. Den position skal fastholdes, og med Årsrapportprisen 2012 satte vi fokus på den gode årsrapport. Det er der kommet mere ud af end diplomer til dygtige virksomheder. Se best practice-eksemplerne her.

Regnskab

FSR – danske revisorers og DI’s Årsrapportpris 2012 blev i år vundet af DSV, hvis årsrapport blandt andet udmærker sig ved, at den har et stærkt fokus på forretningsstrategiske forhold som risikostyring, finansielle målsætninger og fremtidige forventninger.

Se DSV's årsrapport her.

Foruden hovedprisen har FSR – danske revisorer og Dansk Industri efter afstemning blandt deltagerne i konferencen den 17. september uddelt tre specialpriser til:

  • ISS i kategorien Detaljen: Oplysninger om nedskrivning af goodwill
  • NKT i kategorien Overblikket: Oplysninger i ledelsesberetningen om interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen
  • DS Norden i kategorien Fremtiden: Segmentoplysningers understøttelse af forventninger til fremtiden

Se præsentation fra konferencen her.

FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg (REGU) screenede 170 årsrapporter op til uddelingen af Årsrapportprisen 2012. REGU indstillede et stort antal virksomheder til Årsrapportprisens dommerkomite (se nedenfor), som valgte modtageren af hovedprisen og de 9 virksomheder, som deltagerne i konferencen kunne stemme på til særpriserne.

Vi har samlet alle eksemplerne i et overskueligt kompendium med et overblik over, hvilke virksomheder der udmærker sig inden for de forskellige dele af årsrapporten. Se kompendiet her.

Årsrapportprisen og tilblivelsen af kompendiet har modtaget økonomisk støtte til uddelingen af prisen fra FSR - danske revisorers Studie- og Understøttelsesfond, som har udvist stor velvilje over for projektet.

Eksempelsamlingen skal tjene til inspiration for virksomhederne, til deres revisorer og til studerende. Den må derfor meget gerne bruges i dialogen med revisionskunderne.

Vi har derudover samlet årsrapporterne fra de nominerede selskaber. For hver af kandidaterne er der samlet de klip fra årsrapporterne, som har været udslagsgivende for indstillingen til særpriserne. Se klippene her:

Detaljen - nedskrivning af goodwill:
ISS, Danske Bank, Carlsberg

Overblikket - interne kontroller:
Jeudan, Nordicom, NKT, NKT hjemmeside

Fremtiden - segmentoplysninger:
GN Store Nord, DSV, Norden

Om dommerkomiteen
FSR – danske revisorer og Dansk Industri vil med Årsrapportprisen 2012 og tre specialpriser bidrage til at fremme og udvikle “best practice” inden for årsregnskaber. Hovedprisvinderen findes af dommerkomiteen, hvis medlemmer er:

Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomiteen i Zealand Pharma og Auriga Industries; bestyrelsesmedlem i Carnegie WorldWide og Det Danske Klasselotteri
Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries
Lars Andreasen, Executive Vice President, Danske Bank
Søren Holm, Koncerndirektør, Nykredit
Kristian Koktvedgaard, Chefkonsulent, DI
Jan Peter Larsen, formand for FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg og partner i Deloitte
Claes Norberg, Professor/Redovisningsexpert Svenskt Näringsliv; Næstformand i Swedish Accounting Standards Board (SASB) og medlem af SASB’s ekspertpanel for finansiel rapportering
Søren Kok Olsen, viceformand for FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg og partner i KPMG
Jens Houe Thomsen, Senior aktieanalytiker, Jyske Bank

Om Dansk Regnskabsforum
Dansk Regnskabsforum har til formål at samle alle de vigtigste stakeholdere på regnskabsområdet i Danmark med det formål at debattere aktuelle nationale og internationale regnskabstiltag. Dansk Regnskabsforum drives af Dansk Industri og FSR - danske revisorer.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype