Nyheder

Årsrapportprisen 2013 - kriterier for specialpriserne er nu fastlagt

Faglig nyhedFSR - danske revisorer og DI har i samarbejde med dommerkomiteen for årsrapportprisen 2013 fastlagt kriterierne for de tre specialpriser i 2013. Der fokuseres i år på oplysninger om finansielle instrumenter og risici, oplysninger om regnskabsmæssige skøn samt om likviditet, pengestrømme og going concern.

Regnskab

Årsrapportprisen 2013

FSR – danske revisorer uddeler i samarbejde med DI Dansk Industri Årsrapportprisen 2013. Uddelingen finder sted ved en event den 3. september 2013 i Industriens Hus, Rådhuspladsen. Foruden hovedprisen, uddeles tre specialpriser under overskrifterne: Detaljen – Overblikket – Fremtiden.

DI Dansk Industri og FSR – danske revisorer støtter hermed op om de virksomheder, der gennem deres arbejde med informative årsrapporter er med til at fremme og udvikle “best practice” for danske IFRS-årsrapporter. Ved bedømmelsen af årsrapporterne vil der i år blive lagt vægt på følgende kriterier:

Detaljen:       Oplysninger om finansielle instrumenter
Fokus på den gode præsentation af den ofte komplekse note om virksomhedens finansielle instrumenter og finansielle risici (IFRS-7 note), med vægt på virksomhedsrelevante og passende detaljerede, men samtidig overskuelige og virksomhedstilpassede oplysninger om en virksomheds finansielle instrumenter.

Overblikket: Oplysninger om risici og regnskabsmæssige skøn
Fokus på årsrapportens risikoafsnit samt beskrivelserne af de væsentligste regnskabsmæssige vurderinger, skøn, forudsætninger og usikkerheder. Der vil bl.a. blive lagt vægt på, om årsrapporten giver en klar og tydelig redegørelse for regnskabsmæssige vurderinger vedrørende væsentlige poster.

Fremtiden:    Likviditet, pengestrømme og overvejelser om going concern
Fokus på virksomhedens oplysninger om likviditet i ledelsesberetningen, pengestrømsopgørelsen og noterne, herunder om generering af pengestrømme og investeringer. Yderligere vil der blive lagt vægt på, hvorvidt årsregnskabet, hvor det er relevant, indeholder omtale af eventuelle going concern- overvejelser.

Mere detaljeret beskrivelse af kriterierne samt dommerkomiteens sammensætning kan findes her: ”Årsrapport 2013 - Kriterier”.

Årsrapporterne udvælges blandt både børsnoterede virksomheder samt de 100 største virksomheder i det omfang, de ikke er børsnoterede.

Årsrapportprisen og specialpriser uddeles ved en event tirsdag den 3. september 2013 i Industriens Hus.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype