Nyheder

Dommerkomiteen har nu valgt kandidater til årsrapportpriserne 2013

Faglig nyhedDer er nu nomineret ni selskaber som kandidater til FSR's og DI's årsrapportpris og specialpriser i 2013. Tilmeld dig allerede nu til arrangementet den 3. september 2013 i Industriens Hus.

Regnskab

Fristen for at tilmelde sig arrangementet med uddeling af årsrapportprisen og specialpriser i år er 26. august 2013. Det er en fordel at tilmelde sig tidligt, da de tilmeldte vil få adgang til materiale om de respektive virksomheders årsrapporter på de områder, som de tre specialpriser vedrører.

Dommerkomiteen har nu med bistand fra Regnskabsteknisk Udvalg gennemgået årsrapporter for ca. 180 virksomheder, og har herudfra fundet de nominerede til årets specialpriser.

Der har været mange stærke kandidater i år, og det har været svært for dommerkomiteen at finde de nominerede.

De nominerede til specialpris 1 - Detaljen:

Specialpris 1 – Detaljen, fokuserer på noter om finansielle instrumenter, risici og styring og bedømmelsen har særlig vægt på

 • Om oplysningerne er virksomhedsrelevante, overskuelige og tilpasset virksomhedens størrelse og kompleksitet
 • Om der er en rød tråd mellem noten og de øvrige dele af årsrapporten.

Dommerkomiteen har nomineret følgende selskaber:

 • Carlsberg
 • ISS

 • TDC

De nominerede til specialpris 2 - Overblikket:

Specialpris 2 – Overblikket, fokuserer på oplysninger om risici og regnskabsmæssige skøn og bedømmelsen har særlig vægt på

 • Om årsrapporten giver en klar og tydelig redegørelse for regnskabsmæssige vurderinger og skøn, samt forudsætningerne herfor
 • Om der er en sammenhæng mellem risikobeskrivelsen i ledelsesberetningen og omtalen af de væsentligste regnskabsmæssige vurderinger, skøn og usikkerheder i resten af årsrapporten.

Dommerkomiteen har nomineret følgende selskaber:

 • DONG
 • Genmab
 • Jeudan

De nominerede til specialpris 3 - Fremtiden:

Specialpris 3 – Fremtiden har fokuseret på oplysninger om likviditet, pengestrømme og overvejelser om going concern, og bedømmelsen har særlig lagt vægt på

 • Om oplysningerne vedrørende genereringen af pengestrømme understøtter virksomhedens aktuelle fremtidsplaner for investeringer, herunder den fremtidige prioritering af forretningsområder og allokeringen af kapital
 • Om årsrapporten, hvis relevant, indeholder omtale af eventuelle going concern overvejelser.

Dommerkomiteen har nomineret følgende selskaber:

 • DSV
 • Nordicom

 • Nykredit

Observationer fra virksomhedernes årsrapporter:

- Virksomhederne har i noterne arbejdet med strukturen for at understøtte læsevenligheden, og vi ser øget brug af tabeller, grafer og oversigter for at understøtte forståelsen. Det kommer også til udtryk, når virksomhederne skal forholde sig til den fremtidige prioritering af forretningsområder og allokeringen af kapital, hvor vi har set en række rigtigt gode eksempler, fortæller formand for FSR's regnskabstekniske udvalg, Jan Peter Larsen.

- Når vi ser på fordelingen af selskaber, bag de årsrapporter vi har modtaget i dommerkomiteen, så er mindre og mellemstore børsnoterede selskaber stærkt repræsenteret. Det viser, at der arbejdes grundigt med regnskaberne og at inspirationen og "best practice" i lige så høj grad drives frem af de mindre og mellemstore selskaber, konstaterer fagleder Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri.

Tilmeld dig til arrangementet og få flere detaljer!

Deltagelse er gratis (dog et mindre gebyr, hvis man udebliver uden at melde afbud senest kl. 9 på dagen) og berettiger til efteruddannelse for medlemmer af FSR - danske revisorer med 2 timer (vejledende) inden for Regnskab.

Tilmeld dig og/eller en kollega allerede i dag via regnskabspris@di.dk.

Download invitation til årsrapportprisen den 3. september 2013

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype