Nyheder

Årsrapportprisen - Hvem er nomineret til specialpriserne 2015?

Faglig nyhedEfter at have haft mange gode kandidater i søgelyset til årsrapportprisen 2015 samt specialpriser, er Dommerkomitéen nu kommet frem til tre nominerede for hver af de respektive priser. I år har der været 140 virksomheder med i opløbet til årets priser.

Regnskab

Årets Dommerkomite har nu gennemgået IFRS-regnskaberne for de største ikke-finansielle virksomheder i Danmark. Der har i år været ca. 140 virksomheder, der har været taget i betragtning til de fire priser og Dommerkomitéen er nu kommet frem til 3 nominerede inden for hver pris.


De norminerede i Specialpris 1 – Årsrapporten på 10 minutter:

Dommerkomitéen har fokuseret på, om der er et sammendrag eller anden form for appetitvækker, der overordnet introducerer virksomhedens forretningsmodel, strategi mv. samt beskriver forløbet af det forgangne år og forventninger og tiltag for det kommende år. Beskrivelserne bør understøttes af tabeller og illustrative figurer.

De norminerede selskaber i denne kategori er:

 

De norminerede i Specialpris 2 – Nedskrivningstest:

Dommerkomitéen har lagt vægt på gennemsigtigheden, åbenheden og aktualiteten i beskrivelserne samt på egentlige følsomhedsanalyser. Der er desuden lagt vægt på beskrivelsen af virksomhedsspecifikke nøgleforudsætninger, herunder om disse er underbygget af historiske erfaringer eller eksterne kilder, samt beskrivelsen af de væsentligste skøn og usikkerheder, som nedskrivningstesten måtte være påvirket af.

De norminerede selskaber i denne kategori er:


De norminerede i Specialpris 3 – Small/Mid-cap regnskab:

Dommerkomitéen har fokuseret på, om virksomheden har arbejdet med præsentation i såvel ledelsesberetning som noter mv. af de for virksomheden væsentligste områder, og at læsbarheden er let tilgængelig med fokus på særligt vigtige forhold i den enkelte virksomhed.  Dommerkomiteen vil med prisen gerne fremhæve gode eksempler, som kan inspirere, men den samlede årsrapport skal naturligvis også have en generelt passende høj kvalitet.  Dommerkomiteen er opmærksom på, at disse virksomheder har færre ressourcer til at eksperimentere med udarbejdelsen af  årsrapporten, ligesom den enkelte virksomhed næppe kan præsentere alle regnskabsmæssige problemstillinger.   

De norminerede selskaber i denne kategori er:

 

Tilmelding

Fristen for at tilmelde sig arrangementet, hvor årsrapportprisen og specialpriser for 2015 uddeles er den 31. august 2015.

Tilmeld dig nu på aarsrapportpris@di.dk eller online på dette link 

Uddelingen af årsrapportpriserne 2015 finder sted onsdag den 9. september 2015, klokken 13.30 - 17.00 i Industriens Hus, DI, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.

Deltagelse i arrangementet er gratis (dog et mindre gebyr, hvis man udebliver uden at melde afbud senest d. 2/9). Deltagelsen berettiger til efteruddannelse for medlemmer af FSR - danske revisorer med 2 timer (vejledende) inden for Regnskab.


                                  


                                

                                      

                        


                            
Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype