Nyheder

Årsrapportprisen 2015 - En pris for IFRS aflæggere

Faglig nyhedFSR – danske revisorer afholder igen i år i samarbejde med Dansk Industri årsrapportprisen, hvor de største selskaber der aflægger regnskab efter IFRS er præsenteret. Arrangementet afholdes hos Dansk Industri i København d. 9. september 2015.

Regnskab

Dommerkomiteen planlægger i år at uddele fire priser, hvilket er den samlede årsrapportpris og tre specielpriser: ”Årsrapporten på 10 min”, ”En god årsrapport fra en mindre eller mellemstor virksomhed” og ”Nedskrivningstest”.

Målet med årsrapportprisen er at fremme læsbarheden i årsrapporterne, hvor dommerkomiteen vil lægge vægt på en god samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige.

Der lægges vægt på ledelsesberetningen, overholdelsen af IFRS, beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis og hvordan væsentlige forhold for virksomheden er struktureret og placeret.

Det kan være hensigtsmæssigt med et sammendrag eller en appetitvækker som overordnet beskriver virksomheden. I år er en af specialpriserne derfor ”Årsrapporten på 10 min”. Årsrapporten på 10 min. kan illustreres på mange måder, men det væsentlige for denne pris er, at det er en appetitvækker, hvor det forventes, at delene der er inddraget er væsentlige og relevante.

Der er ligeledes en pris for god årsrapport fra en mindre eller mellemstor virksomhed dvs. mid-/small cap.

Her lægges der vægt på, hvordan virksomhederne har gjort rapporterne interessante og spændende uden nødvendigvis at kunne præsentere alle regnskabstekniske problemstillinger udførligtog uden at have ressourcer til at eksperimentere på mange områder.

Sidste specialpris er om nedrivningstest, hvor der vil være fokus på gennemsigtigheden, åbenheden og aktualiteten i beskrivelserne af nedskrivningstesten. Fokus vil bl.a. være på virksomhedsspecifikke nøgleforudsætninger.

Som deltager er du med til at stemme om, hvem der skal have specialpriserne ud fra dommerkomiteens normineringer. 

De norminerede til de fire priser vil blive valgt blandt børsnoterede virksomheder i Danmark samt de 100 største virksomheder målt på omsætning, som aflægger efter IFRS.

 

Dommerkomiteen ved Årsrapportprisen 2015 er:

Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries, Medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomiteen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Pernille Benborg, VP, Head of Group Compliance, ISS World Services A/S

Michael Ebbe, Group Finance Director, DSV A/S

Carsten Krogholt Hansen, Head of Department, CBS

Michael West Hybholt, SmallCap Danmark

Jes Klausby, Økonomidirektør, Nykredit

Kristian Koktvedgaard, Fagleder, Dansk Industri

Michael Sten Larsen, Partner, KPMG og medlem af FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg

Søren Kok Olsen, Partner, EY

Torben Johansen, Partner, BDO og viceformand for  FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg

Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype