Nyheder

Kriterierne til årsrapportprisen 2016 er fastlagt

Faglig nyhedDe kriterier, som dommerkomiteen anvender for specialpriserne og årsrapportprisen, som uddeles d. 1. september 2016 er nu fastlagt.

Regnskab

FSR – danske revisorer uddeler årsrapportprisen d. 1. september 2016 i samarbejde med Dansk Industri. Årsrapportprisen er primært for børsnoterede og store virksomheder, som aflægger årsregnskab efter IFRS. Der vil igen i år være tre specielpriser ud over den overordnet pris. Temaerne for årets specialpriser CEO/ Chairmans letter – beretning for formand/administrerende direktør, specialpris om forklaring af virksomhedens ”business model” /forretningsmodel/ virksomhedens værdiskabelse og specialpris om omtale af regnskabsmæssige skøn og vurderinger. 


Kriterierne for de tre specialpriser samt den overordnede pris er følgende:

Specialpris om CEO/ Chairmans letter – beretning fra formand/ admin. direktør
Dommerkomiteen vil belønne virksomheder, som anvender kombinationen af god placering i årsrapporten og udmeldinger fra centrale personer til på bedst mulig måde at meddele signifikant information. Sådan information kan være en beskrivelse - både positiv og negativ - af de væsentligste begivenheder i det forgangne år. Det kan være væsentlige begivenheder, der har påvirket indtjeningen, organisationen, udefra kommende påvirkninger fra markedet eller andre forhold som i løbet af året har haft ledelsens særlige bevågenhed. Det kan være den eller de væsentligste temaer for fremtiden, som ledelsen har fokus på. Det kunne f.eks. være en ny strategisk retning eller en væsentlig information om øget fremtidigt overskudsgrad, herunder hvilke tiltag der arbejdes med for at øge indtjeningen. Der lægges vægt på, at der er en rød tråd i beskrivelserne i forhold til den resterende del af årsrapporten. De to beretninger bør give signifikant information på et mere overordnet niveau end afsnittet ”Årsrapporten på 10 minutter”.  

Specialpris om forklaring af virksomhedens ”business model”/ forretningsmodel/ virksomhedens værdiskabelse
Dommerkomiteen vil lægge vægt på, at der i ledelsesberetningen gives en relevant beskrivelse af forretningsmodellen /business model om, hvordan der skabe værdi. Beskrivelsen skal give et indblik i værdikæden i virksomheden, og hvis virksomheden har flere segmenter bør beskrivelsen udarbejdes pr. segment. Der lægges vægt på, at beskrivelsen er overskuelig og gerne med illustrationer. Beskrivelsen bør placeres på en fremtrædende plads tidligt i årsrapporten, og den må være beskrevet på en lettilgængelig måde uden at indeholde uvæsentlige detaljer. En kort version kan med fordel medtages i ”Årsrapporten på 10 minutter. ”

Specialpris om omtale af regnskabsmæssige skøn og vurderinger
Der vil blive lagt vægt på, at beskrivelserne er placeret hensigtsmæssigt.  De væsentligste skøn og vurderinger kan fx have en særlig selvstændig præsentation centralt placeret og andre gerne i de relevante noter i tilknytning til den pågældende regnskabspost, skøn og vurderinger vedrører. Beskrivelsernes længde skal være sammenhængende med relevansen og væsentligheden af det foretagne skøn og vurdering. Dermed er det lige så vigtigt, at skøn/vurdering uden væsentlig betydning enten ikke omtales elle omtales kort og placeres en mindre fremtrædende plads. Der vil også blive lagt vægt på, at der oplyses om omfanget af usikkerheden i skønnene og vurderingerne, og hvori denne usikkerhed består.

Årsrapportprisen
Dommerkomiteen vil lægge vægt på, at årsrapporten har en god samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige, og på fortsat arbejde med at fremme læsbarheden fx i form af anvendelse af illustrationer, opbygning af notesektionerne og en rød tråd mellem beretningen og årsregnskabet således, at væsentlige forhold og fokusområder behandlet i beretningen også afspejler sig i en tilsvarende behandling af disse væsentlige forhold i årsregnskabet. 

  • Det vil være særligt godt, hvis der er signifikant indhold i beretningerne fra formand og CEO og sammenhæng til den resterende årsrapport.
  • God og læsevenlig ledelsesberetning, hvor der hurtigt gives et godt overblik over det forløbne år, resultater og anden ”performance” samt andre målepunkter, som virksomheden måler sig selv på. Det vil være godt, hvis den er indledt med et sammendrag ”på 10 minutter”. Ledelsesberetningen må ikke være unødig lang og skal helst kun have relevant indhold. De særligt lovkrævede beretninger skal være korte og direkte dække kravene (og det er fint, hvis der er brugt et link til hjemmesiden, hvor den fulde beretning i givet fald kan være placeret, og den skal også være let at finde).
  • Overholdelse af IFRS, men noterne skal være let tilgængelige og velskrevne. De forventes at være struktureret, så de er lette at læse, og samlet i relevante grupper efter væsentlighed. Der må i tilknytning hertil gerne være både relevant anvendt praksis, beskrivelse af skøn og vurderinger samt kommentarer til tallene, understøttet af relevante grafer og tabeller.
  • Anvendt regnskabspraksis skal helst være kort og specifik tilpasset virksomhedens forhold, uden for mange lange ligegyldige tekster, som alligevel står i standarderne, ligesom det vil være relevant, at kun det vigtigste står som note 1, mens det øvrige er placeret i noterne eller til sidst i rapporten. 
  • Der skal være fokus på de væsentlige forhold, som bør være bedst beskrevet og placeret så de får deres rette plads for læseren
  • Dommerkomiteen ser positivt på og vil belønne forsøg og tiltag til at udvikle og forbedre dansk praksis, herunder med inspiration fra udlandet.
Dommerkomiteen vil på møder i juni 2016 gennemgå de årsrapporter og uddrag af årsrapporter, som FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg indstiller til de respektive priser og til den overordnede pris. Dommerkomiteen tager udgangspunkt i de ovennævnte kriterier. Dommerkomiteen forbeholder sig dog muligheden for at påskønne gode udviklingstendenser også på andre områder end nævnt i de ovennævnte kriterier. Det er kun ikke-finansielle virksomheder, der benytter IFRS, som kommer i betragtning i relation til årsrapportprisen og specialpriserne i 2016.

Dommerkomiteen ved Årsrapportprisen 2016 er: 

Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries, Medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomiteen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Pernille Benborg, VP, Head of Group Compliance, ISS World Services A/S

Michael Ebbe, Group Finance Director, DSV A/S

Carsten Krogholt Hansen, Head of Department, CBS

Michael West Hybholt, SmallCap Danmark

Kristian Koktvedgaard, Fagleder, Dansk Industri

Michael Sten Larsen, Partner, KPMG og medlem af FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg

Torben Johansen, Partner, BDO og viceformand for  FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg

Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype