Nyheder

EFRAG ønsker mere konkrete tiltag til at løse disclosure-problemet

Faglig nyhedDen europæiske rådgivende regnskabsorganisation har, i et udkast til et høringssvar, forslag til konkrete tiltag for at styrke oplysninger i årsregnskabet.

Regnskab

Den internationale standardudsteder inden for regnskabsstandarder, IASB, har udarbejdet et diskussionsoplæg DP/2017/1: Disclosure Initiative – Principles of Disclosure om principper, som skal bidrage til bedre oplysninger i årsregnskaber. IASB har i foråret 2017 iværksat en høring af debatoplægget.

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, har nu udgivet et såkaldt Draft Comment Letter (41 sider) hvori EFRAG, i et udkast til høreringsvar, kommenterer på IASBs debatoplæg.  

Draft Comment Letter peger på, at EFRAG overordnet støtter formålet med debatoplægget, da EFRAG lægger vægt på, at årsregnskabet er klart, omfattende, tydeligt og ikke mindst koncist. Derfor er Principles of Disclosure ifølge EFRAG det vigtigste aktive projekt initieret af IASB. Dog er det skuffende, at IASB endnu ikke har nået et stadie, der har muliggjort konkrete ændringer af regnskabsstandarder.

EFRAG er enig med IASB i beskrivelsen af ”disclosure-problemet”, idet problemet har mange aspekter og ikke alene skyldes mangelfulde IFRS standarder. EFRAG kritiserer, at debatoplægget mangler klarhed over projektets næste fase og at IASBs arbejde med disclosure-problemet har trukket længe ud. EFRAG foreslår, at IASB i næste fase fokuserer på konkret at takle problemet med disclosure overload. EFRAG foreslår, at IASB gennemfører et review af regnskabsstandarderne for at vurdere, om der er oplysningskrav, der kan udelades. Formålet er et forsøg på at løse disclosure-problemet.

Ydermere udtrykker EFRAG også bekymring for debatoplæggets snævre fokus på strukturen samt placering af noterne og information. Ifølge EFRAGs høringssvar bør målet med IASBs debatoplæg være at udvikle principper, der identificerer why, when og where information skal oplyses. Med den nuværende tankegang frygter EFRAG, at IASB fejler i forhold til at reducere rod og overflødige elementer og forbedre effektiviteten af disclosure.

EFRAG bemærker at en række forhold, der blev identificeret i diskussionsoplægget: Towards a Disclosure Framework for the Notes, udgivet af EFRAG m.fl. i 2012, ikke er adresseret i IASBs oplæg. EFRAG påpeger, at disse forhold kan bidrage til forbedring af disclosure i årsregnskabet. Af centrale forhold påpeger EFRAG:

  • Grænserne for årsregnskabet, dvs. oplysninger, der skal indgå i årsregnskabet og oplysninger, der hører uden for årsregnskabet;
  • Teknologiens indvirkning på præsentationen af årsregnskaber og på disclosure; og
  • Niveauer for disclosure (som er afspejlet i "Core and More" konceptet i The Future of Corporate Reporting offentliggjort af FEE (nu Accountancy Europe) i oktober 2015)

Ifølge EFRAGs Draft Comment letter mangler der klarhed i forhold til IASBs overlappende projekter. EFRAG udtrykker bekymring herfor, da der kan opstå forvirring omkring de forskellige projekter. EFRAG råder derfor IASB til at være præcis i omtalen af de enkelte projekter.

EFRAG tilskynder derfor IASB til at:

  • Prioritere en gennemgang af standarderne for at identificere eventuelle krav til disclosure, der er overflødige;
  • Forklare hvordan retningslinjerne i IASBs debatoplæg vedrører andre IASB-projekter og hvordan disse projekter vil være effektive til at løse disclosure-problemet;
  • Overveje konsekvenserne af udviklingen inden for teknologi ift. disclosure-problemet og om præsentationen af årsregnskabet generelt; og
  • Se på niveauerne for disclosure (a la Core and More konceptet)

Regnskabsudvalget under FSR – danske revisorer er i færd med at gennemgå diskussionsoplægget fra IASB. Der blev afholdt et Outreach Event i København den 14. juni 2017. Medlemmer af FSR – danske revisorer er velkomne til at sende kommentarer til foreningens regnskabsudvalg (REGU) via osj@fsr.dk senest den 8. september 2017.

Hele EFRAGs Draft Comment Letter kan læses her

Læs mere om IASBs discussion paper DP/2017/1 her

Discussion Paper DP/2017/1, Disclosure Initiative – Principles of Disclosure her:

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype