Nyheder

EFRAG udsender strategi for arbejdet med ny international begrebsramme

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG vil aktivt påvirke indholdet af den nye begrebsramme for regnskaber, som IASB er i gang med at udarbejde. EFRAG har fastlagt en strategi for at sikre europæiske debat om og påvirkning af IASB's begrebsramme.

Regnskab

Den internationale standardudsteder, IASB, har nu fastlagt en tidsplan for at færdiggøre projektet om en ny begrebsramme for årsregnskaber. Den nye begrebsramme skal inden udgangen af 2015 erstatte den regnskabsmæssige begrebsramme ("Framework"), som IASB udarbejdede i slutningen af 1980'erne.

For at sikre europæisk indflydelse på den nye begrebsramme har den rådgivende regnskabsorganisation EFRAG nu i samarbejde med standardudstedere i fire store europæiske lande - Frankrig, Tyskland, Italien og UK - fastlagt en fælles strategi: "Getting a Better Framework - Our strategy".

Formålet hermed er at bidrage til, at europæiske interessenter deltager mere aktivt i debatten og øver indflydelse på den igangværende opdatering af begrebsrammen.

Det fælles dokument fra EFRAG og de fire nationale organer opridser status på arbejdet med den nye internationale begrebsramme  og beskriver kortfattet nogle af problemstillingerne, som begrebsrammen skal tage stilling til, herunder definitionen af aktiver og forpligtelser, indregning og ophør med indregning af poster i regnskabet, herunder indregningskriterier, måling (værdiansættelse), afgrænsning af den regnskabsaflæggende enhed (herunder koncernbegrebet), præsentation samt supplerende oplysninger i regnskabet. Der rejses også spørgsmålstegn ved nogle af de foreløbige beslutninger, som IASB har truffet og inkluderet i de to kapitler af begrebsrammen, som blev udsendt i 2010 om formålet med regnskaber og kvalitative egenskaber ved regnskabsinformation, herunder at begreber som forsigtighed og pålidelighed er blevet erstattet af nye begreber såsom neutralitet og validitet ("faithful representation").

IASB's begrebsramme har i mange år været en anerkendt overordnet ramme for fastsættelse af kravene i de enkelte regnskabsstandarder, og begrebsrammen udgør også et vigtigt grundlag for store dele af den danske årsregnskabslov.

IASB forventer medio 2013 at udsende et "Discussion Paper" om de resterende dele af begrebsarmmen. 

Download strategidokementet fra EFRAG m.fl.: "Getting a Better Framework", januar 2013

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype