Nyheder

Sæt dit præg på reglerne om klassifikation af gæld og egenkapital

Faglig nyhedHvad er gæld, og hvad er egenkapital? EFRAG indsamler information om regnskabsaflæggeres og regnskabsbrugeres erfaringer med klassifikation af finansielle instrumenter med egenkapitalkarakteristika.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, ønsker at belyse regnskabsmæssige udfordringer vedrørende virksomheders finansiering. EFRAG er særlig interesseret i regnskabsbrugeres og regnskabsaflæggeres syn på de nuværende krav i IAS 32 om ”Finansielle instrumenter: Præsentation”. For EFRAG er det blandt andet relevant at få afklaret, om terminologien i IAS 32 fortsat er hensigtsmæssig, når man tager i betragtning, at der løbende kommer nye innovative finansielle produkter, som kan være vanskelige at klassificere i de eksisterende regnskabsposter for balancen.

EFRAG har udsendt to spørgeskemaer med regnskabsbrugere henholdsvis regnskabsaflæggere som målgruppe. Spørgsmålene omhandler anvendelsen og informationsgraden i de nuværende klassifikations- og præsentationsregler i IAS 32 samt forslagene i IASB’s diskussionsoplæg DP/2018/01: Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE).
Diskussionsoplægget DP/2018/01 indeholder forslag til ændrede regler for regnskabsmæssig behandling og oplysninger om finansielle instrumenter, som virksomheder udsteder, og som indeholder karakteristika svarende til egenkapital. Et praktisk eksempel er diskussionen om klassifikation af ”permanent bonds” (obligationer med ubegrænset løbetid) som gæld eller egenkapital.

EFRAG udsendte i august 2018 et udkast til kommentarbrev til IASB’s diskussionsoplæg. EFRAG vil i øvrigt lade sig inspirere af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. EFRAG skal senest den 7. januar 2019 afgive endeligt høringssvar til IASB.

FSR – danske revisorer afholder sammen med Dansk Industri et debatmøde i Dansk RegnskabsForum om FICE den 23. november 2018. På debatmødet vil en repræsentant for IASB introducere de væsentligste dele af diskussionsoplægget DP/2018/01, ligesom Rasmus Sommer og Fredré Ferreira, EFRAG, vil redegøre for EFRAGs foreløbige holdninger til diskussionsoplægget. Tilmelding skal ske senest den 14. november 2018. Der er begrænset deltagerantal til debatmødet, så hurtig tilmelding tilrådes.

Deltag i EFRAGs spørgeskemaundersøgelse om FICE her (senest 26. november 2018).

Læs FSR – danske revisorers faglige nyhed om EFRAGs udkast til kommentarbrev her.

Læs mere om tilmelding til debatmødet her. 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype