Nyheder

EFRAG undersøger virkningerne af IFRS 17 om forsikringskontrakter

Faglig nyhedEFRAG ønsker kontakt med europæiske forsikringsselskaber for at vurdere effekterne af den nye regnskabsstandard om forsikringskontrakter.

Regnskab

EU-Kommissionen har anmodet den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG om at udtale sig om, hvorvidt den nyligt udstedte regnskabsstandard, IFRS 17 om forsikringskontrakter, opfylder kriterierne for at kunne godkendes til brug i EU.

Med henblik på at udarbejde en udtalelse til EU-Kommissionen vil EFRAG udføre en såkaldt "impact analysis". Heri indgår også en cost benefit-analyse og en analyse af de bredere økonomiske virkninger. EFRAG har i den forbindelse planer om at gennemføre en detaljeret case study om de forventede virkninger af IFRS 17 for en stikprøve ag europæiske forsikringskoncerner.

EFRAG efterlyser i den forbindelse frivillige, der vil deltage i dette case study. Der skal være tale om forsikringskoncerner, der anvender IFRS-standarder i henhold til EU's IAS-forordning, dvs. primært børsnoterede forsikringsselskaber. EFRAG ønsker, at deltagerne bidrager med informationer om indvirkningen af IFRS 17 på udvalgte porteføljer af forsikringskontrakter. Dvs. EFRAG ønsker information om forskelle mellem måling af porteføljerne efter nuværende regnskabspraksis henholdsvis efter IFRS 17. Det skal også klarlægges, om IFRS 17 medfører store omkostninger til systemtilpasninger, og om standarden bidrager til bedre intern ledelsesinformation i virksomhederne, og hvilke virkninger IFRS 17 eventuelt har på prisfastsættelse af forsikringsprodukter.

Fristen for at tilkendegive interesse for at deltage er 8. december 2017. Tilkendegivelse skal sendes til IFRS17Secretariat@efrag.org.

En kortere version af dette case study vil også blive igangsat, og dette vil blive målrettet virkningerne af IFRS 17 hos små og mellemstore virksomheder.

Download beskrivelsen af EFRAG case study IFRS 17 call for participants

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype