Nyheder

Diskussionsoplæg om en begrebsramme for noteoplysninger i regnskabet

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation, EFRAG, og den amerikanske standardudsteder, FASB, har udsendt diskussionsoplæg om principper for udarbejdelse af begrebsramme for noteoplysninger. Der er en række forslag til, hvordan man sikrer fokus på væsentlighed og relevans ved udarbejdelse af årsrapporter. Begge organisationer ønsker kommentarer til deres forslag.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, har i samarbejde med organisationer med ansvar for regnskabsstandarder i Frankrig og UK (ANC og FRC) udgivet debatoplægget ”Towards a Disclosure Framework for the Notes”. Oplægget analyserer problemerne om overflødig information i regnskaber (”disclosure overload”).  Oplægget er et led i EFRAG’s pro-aktive arbejde, hvor EFRAG i samarbejde med europæiske standardudstedende organer i forskellige lande udarbejder dybdegående analyser og diskussionsoplæg på aktuelle områder.

Oplægget fra EFRAG er tænkt som et udgangspunkt for debatten om nuværende oplysningskrav i regnskabet. Der lægges vægt på, at der udvikles en overordnet ramme (”Framework”) for noteoplysninger, som sikrer, at der udelukkende medtages relevant og væsentlig information, og at denne afgrænsning foretages ud fra en betragtning om noternes formål som understøttende forklaring til det finansielle regnskab.

FSR - danske revisorer's regnskabstekniske udvalg har udtrykt støtte til udsendelse af diskussionsoplægget. Behovet for at sikre væsentlighed og relevans i krav til oplysninger i årsregnskabet er ofte blevet fremført af udvalget, på arrangementer i Dansk RegnskabsForum og på danske regnskabskonferencer.

Også den amerikanske standardudsteder, FASB, overvejer problemet, og organisationen har samtidig med EFRAG (juli 2012) udgivet et tilsvarende debatoplæg med fokus på brugen af regnskabsnoter: ”Invitation to Comment, Disclosure Framework”. EFRAG og FASB har samarbejdet under processen, og formålet samt det ønskede resultat for den fremtidige rapportering er ens for de to oplæg:; at opnå en effektiv begrebsramme for oplysninger i regnskabet.

De forskellige initiativer kan givetvis ses som løftestang for, at den internationale standardudsteder på regnskabsområdet, IASB, iværksætter og opprioriterer udarbejdelsen af et fælles internationalt Disclosure Framework.

Kommenteringsfristen over for EFRAG udløber 31. december 2012, og kommenteringsfristen over for FASB udløber 16. november 2012.

Download FASB Discussion Paper: Disclosure Framework, July 2012

Download EFRAG Discussion Paper: Towards a Disclosure Framework for the Notes, July 2012 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype