Nyheder

Mulighed for at anvende indre værdis metode i årsregnskabet - ændring af IAS 27

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG lægger op til, at brug af indre værdis metode i årsregnskabet godkendes i EU. Siden 2005 har metoden kun været anvendt i koncernregnskaber udarbejdet efter de internationale standarder.

Regnskab

Den internationale standardudsteder IASB har i et høringsudkast fra december 2013 lagt op til at genindføre muligheden for at benytte indre værdis metode i årsregnskabet for indregning af kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder.

Muligheden for at anvende indre værdis metode i årsregnskabet ("Separate Financial Statements") blev ellers afskaffet i de internationale regnskabsstandarder ved en ændring af standarderne i 2003 (det daværende Improvement Project), da man ønskede at afskaffe en række valgmuligheder i standarderne.

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG har udarbejdet et udkast til "endorsement advice" om, at de skitserede ændringer af IAS 27 godkendes til brug for europæiske virksomheder, der benytter IFRS. EFRAG lægger bl.a. vægt på, at indre værdis metode opfylder det grundlæggende regnskabsprincip om "relevans", da det bliver muligt at indarbejde resultaterne af investeringen i investors regnskab over tid, og ikke kun, når der modtages et udbytte.

EFRAG's "endorsement advice" er udsendt i høring, og fristen for at sende kommentarer til EFRAG er 21. november 2014. Det sker ved at udfylde skemaet "Invitation to Comment", og sende dette til Commentletters@efrag.org.

Danske virksomheder har gode erfaringer med at benytte indre værdis metode, ikke kun i koncernregnskaber, men også i årsregnskaber. Metoden har længe været tilladt i Danmark, jf. årsregnskabslovens § 43a. Regnskabsteknisk Udvalg ser derfor meget positivt på denne ændring af de internationale regnskabsstandarder. FSR - danske revisorer påpegede over for EFRAG i januar 2014: "We would not expect considerable cost savings by adding the equity method. The adding of the equity method should therefore not be based on estimated cost savings but on the benefits from more relevant information for users of the separate financial statements."

Et af medlemmerne af EFRAG's tekniske ekspertgruppe udtaler i en mindretalsudtalelse i EFRAG's Draft Endorsement Advice (appendix 4), at en mulighed for at anvende indre værdis metode kan have uønskede effekter og betyder mindre sammenlignelighed mellem virksomhederne.

Det forventes, at EFRAG's "Endorsement Advice" bliver færdiggjort i regi af det nye bestyrelse (EFRAG Board), der vil træde i funktion den 31. oktober 2014 i forbindelse med den nye struktur for EFRAG.

Ændringerne af IAS 27 skal træde i kraft for årsrapporter, der omfatter regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse vil være mulig. Ændringerne skal desuden godkendes af EU-Kommissionen, der bl.a. vil tage hensyn til det fra EFRAG modtagne "Endorsement Advice", inden de kan anvendes af europæiske selskaber, der benytter IFRS i deres års- og koncernregnskab.

Download EFRAG Draft Endforsement Advice, Effects Study Report and Invitation to Comment on Equity Method in Separate Financial Statements (amendments to IAS 27)

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype