Nyheder

Er oplysningskrav i standarder gået for vidt? EFRAG støtter principbaseret tilgang

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG anbefaler, at IASB opprioriterer arbejdet med at bekæmpe disclosure overload som led i det igangværende Disclosure Initiative.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG støtter det arbejde, som den internationale standardudsteder IASB har sat i værk for at bekæmpe disclosure overload.

EFRAG har i et høringssvar af 12. oktober 2017 til IASB peget på, at IASB's Disclosure Initiative er et af de vigtigste af IASB's igangværende projekter. Projektet skulle gerne munde ud i en mere principbaseret tilgang til, hvilke oplysninger der kræves i årsregnskaberne.

EFRAG understreger, at det er vigtigt at sikre en "clear, effective, coherent and comprehensive but concise package of disclosure requirements".

EFRAG beklager, at projektet indtil videre kun har resulteret i mindre ændringer til eksisterende regnskabsstandarder. De manglende fremskridt er skuffende i lyset af det betydeligt arbejde, der indtil videre har foregået med at belyse problemet med disclosure overload.

IASB bør opprioritere en gennemgang af de eksisterende oplysningskrav standard for standard. Formålet hermed er at identificere og fjerne ethvert oplysningskrav, som er ude af proportioner eller som er overflødigt.

IASB bør overveje, hvordan regnskabsbrugerne anvender de oplysninger, der gives i årsregnskaber, og i overvejelserne skal også indgå, om der er informationer, som kan være nyttige, men som p.t. ikke gives i årsregnskaberne. IASB bør i den forbindelse afveje fordele ved informationer for brugerne over for de omkostninger, det vil have for regnskabsaflæggere at give disse informationer.

EFRAG har forud for afgivelsen af høringssvaret indhentet synspunkter fra interessenter, herunder FSR - danske revisorer, der afgav høringssvar den 12. september 2017. FSR - danske revisorer pegede her på, at IASB bør blive bedre til at forklare og retfærdiggøre, hver gang der indføres nye notekrav til regnskaberne.

Download EFRAG's høringssvar til IASB.

Download FSR - danske revisorers høringssvar til EFRAG.

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype