Nyheder

Europæiske virksomheder field-tester udkast til regnskabsstandarder

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG og nationale standardudstedere organiserer tests af praktisk anvendelse af udkast til standarder om nedskrivninger på kreditter og leasing.

Regnskab
EFRAG og nationale standardudstedere i Frankrig, Tyskland, Italien og UK har taget initiativ til fælles europæiske field-tests af, hvorvidt de foreslåede nye regnskabsstandarder om

- "Expected Credit Losses" (Exposure Draft ED/2013/3) og

- "Leases" (Exposure Draft ED/2013/6)

er operationelle, hvad de nye regler vil betyde ("impact") for virksomhederne, hvor store omkostninger det vil indebære, at benytte standarderne mv. For så vidt angår leasing-standarden ønskes også belyst, hvilke typer leasing-kontrakter i virksomheden, der bliver berørt af nye regnskabsregler.

De oplysninger, som indsamles, vil blive forelagt for IASB, og kan således medvirke til at sikre anvendeligheden af de endelige standarder.

EFRAG vil gerne have henvendelser fra virksomheder, der er interesserede i at field-teste disse eller en af disse standarder. Det kan være finansielle såvel som ikke-finansielle virksomheder og leasingselskaber.

Field-testen indebærer, at man forsøgsvis anvender de nye, foreslåede regler på egen regnskabsrapportering, og udfylder et spørgeskema fra EFRAG med henblik på at rapportere til EFRAG herom.

Fristen for at færdiggøre field-tests er 2/6 (kan dog forlænges til 10/6) fsva. "Expected Credit Losses" og 31/7 fsva. "Leases".

Man skal hurtigst muligt kontakte didier.andries@efrag.orgeller panagiotis.papadopoulos@efrag.org fsva. Expected Credit Losses. Hvis man ønsker at field-teste "Leases" skal man kontakte robert.stojek@efrag.org. Denne field-test går i gang 3/6.

Når man kontakter EFRAG for at deltage i field-testen, vil man modtage spørgeskemaet, der skal udfyldes.

FSR - danske revisorers regnskabstekniske udvalg deltager aktivt i arbejdet i EFRAG og modtager også gerne besked, hvis der er danske virksomheder mv., der ønsker at deltage.

Links til EFRAG's hjemmeside:

Information fra EFRAG om test af Expected Credit Losses

Information fra EFRAG om test af Leases


Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype