Nyheder

Nedskrivning af goodwill - europæiske forslag til enklere regnskabsregler

Faglig nyhedFlere forslag til, hvordan retningslinjer for værdiforringelsestest kan forenkles, er fremført via regnskabsorganisationen EFRAG.

Regnskab

Retningslinjerne for nedskrivning af goodwill i henhold til de internationale regnskabsstandarder er ganske komplekse. Der skal således udføres værdiforringelsestests hvert år, også selv om der ikke er indikation på værdiforringelse.

Som et led i de overvejelser, der pågår for at forenkle retningslinjerne, har den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, indsamleteuropæiske holdninger og forslag til bedre retningslinjer for nedskrivninger som følge af værdiforringelse af goodwill.

Blandt de fremførte forslag er, at fremtidige omstruktureringer skal kunne indgå ved beregningen af brugsværdien af goodwill og at det bør tillades at benytte en diskonteringsfaktor opgjort efter skat. Der er også en vis støtte til at indføre en forudgående kvalitativ vurdering af sandsynligheden for en værdiforringelse - en såkaldt "step zero" - i forbindelse med en værdiforringelsestest. Dette vil kunne reducere omkostningerne ved anvendelse af retningslinjerne i de situationer, hvor risikoen for, at der foreligger en værdiforringelse vurderes at være ganske fjern.

EFRAG modtog 22 høringssvar fra interessenter rundt om i Europa, herunder fra den europæiske revisororganisation, Accountancy Europe, som FSR - danske revisorer er medlem af.

Budskaberne fra EFRAG vil nu indgå i IASB's overvejelser om en mere simpel model for værdiforringelse af aktiver. jf. IAS 36, uden at det må gøre regnskabsaflæggelsen af disse komplekse situationer mindre robust.

Download EFRAG Feedback Statement: Discussion Paper on Goodwill Impairment Test, marts 2018.

 

 

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype