Nyheder

Ændring af regnskabsmæssig definition på ’virksomhed’

Faglig nyhedMed henblik på at få IASB’s ændrede definition på ’virksomhed’ godkendt i EU, inviterer EFRAG til at kommentere på et ’draft endorsement advice’

Regnskab

IASB vedtog sidste år ’Definition of a Business (Amendments to IFRS 3)’, som resultat af et post-implementerings review af IFRS 3. Formålet med ændringen har været at gennemskueliggøre hvorvidt en transaktion skal betragtes som erhvervelse af en virksomhed eller af en gruppe aktiver. Dette gøres blandt andet ved at lægge fokus på, om der foregår en aktivitet, der har til formål at levere varer og tjenesteydelser til kunder, frem for at lægge vægt på opnåelsen af økonomiske fordele til virksomhedens investorer. Der kan også være tale om frembringelsen af investeringsindtægter som fx udbytte eller renter, eller frembringelsen af andre indtægter fra ordinære aktiviteter. Sondringen er central, da goodwill kun indregnes, når en virksomhed erhverver en anden virksomhed, og således ikke når der blot erhverves en gruppe af aktiver.

 

Den europæiske regnskabsorganisation, EFRAG, har inviteret til at kommentere på det udsendte ’draft endorsement advice’ omkring den ændrede definition på en virksomhed. EFRAG’s indledende analyse peger på, at ændringen af definitionen på en virksomhed opfylder kriterierne for endossering i EU.

 

Nedenfor findes den nye og gamle definition af virksomhed som godkendt af IASB:

Gammel definition: An integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing a return in the form of dividends, lower costs or other economic benefits directly to investors or other owners, members or participants.

 

Ny definition: An integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing goods or services to customers, generating investment income (such as dividends or interest) or generating other income from ordinary activities.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2020 eller senere, men førtidsimplementering er tilladt.

Kommentarer til EFRAG’s ’draft endorsement advice’ omkring definitionen på en virksomhed kan sendes til EFRAG frem til den 4. marts 2019.

 

Læs mere og find draft endorcement advice her

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype