Nyheder

EU overvejer land-for-land-rapportering

Faglig nyhedEU-Kommissionen vil overveje eventuelle krav om land-for-land-rapportering om bl.a. skatter i multinationale virksomheder såsom olieselskaber. Kommissionen har til brug for overvejelserne udsendt et spørgeskema med svarfrist 22. december 2010. Høringen er åben for alle interessenter.

Regnskab

EU-Kommissionen har i oktober 2010 udsendt et høringsdokument med et spørgeskema for at give grundlag for debat og indhente synspunkter om, hvorvidt der skal indføres krav om land-for-land-rapportering.

Land-for-land-rapportering indebærer, at virksomheder med aktiviteter i flere lande (multinationale virksomheder) skal give regnskabsmæssige oplysninger for aktiviteterne i det enkelte land. Der er bl.a. fokus på oplysning om skattebetalingen til de enkelte lande.

På europæisk plan vedtog EU-landenes udenrigsministre i juni 2010, at EU og medlemslandene skal arbejde for "a transparent and cooperative international tax environment". EU og medlemslandene skal bl.a. overveje mulighederne for "country-by-country reporting as a standard for multinational corporations".

På globalt plan er der etableret et frivilligt initiativ - Extractive Industries Transparency Initiativ (EITI). EITI indebærer, at olieselskaber m.fl. indrapporterer deres betalte skatter og afgifter mv. til en uafhængig part. Denne part modtager ligeledes oplysninger fra myndighederne om, hvor meget hver enkelt virksomhed har betalt. Herefter sammenstilles og afstemmes beløbene. Totaltallene offentliggøres i en rapport fra den uafhængige part.

En række internationale koncerner har frivilligt tilsluttet sig EITI.

I USA vedtog kongressen i juli 2010 lovkrav om land-for-land-rapportering for børsnoterede virksomheder inden for råstofudvinding. Der er ikke tale om fuld land-for-land-rapportering, men alene visse oplysningskrav om betalinger til de amerikanske og udenlandske myndigheder for kommerciel udvinding af olie, naturgas og mineraler. Oplysningerne skal gives for hvert land uanset om det land, virksomheden opererer i, har tilsluttet sig EITI eller ej. Lovkravet skal være implementeret i form af specifikke krav fra SEC i foråret 2011.

EU-Kommissionens spørgeskema skal således danne grundlag for eventuele europæiske initiativer. Svarfristen over for EU-Kommissionen er 22. december 2010.

EU-Kommissionens spørgeskema om land-for-land-rapportering

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype