Nyheder

EU-Kommissionen foreslår udvandede regnskaber for små selskaber

Faglig nyhedEU-Kommissionens forslag til nyt regnskabsdirektiv kan medføre en udvanding af kvaliteten af regnskabsinformationer fra små selskaber i EU. FSR - danske revisorer påpeger uheldige konsekvenser, hvis direktivforslaget vedtages uændret. Finanskrisen medfører, at behovet for pålidelige regnskaber er helt centralt for sikring af kreditgivning og samhandel.

Regnskab

EU-Kommissionen fremlagde ved udgangen af oktober 2011 et direktivforslag, der skal erstatte de hidtidige regnskabsdirektiver (4. og 7. direktiv), der ligger til grund for den danske årsregnskabslov og tilsvarende love i andre EU-lande.

FSR - danske revisorer er særdeles bekymret over den udvanding af årsregnskabets informationer, som kan blive resultatet af det foreslåede direktiv. Det er ikke i regnskabsbrugernes - og heller ikke i erhvervslivets - interesse, at regnskabernes kvalitet bliver på et lavt niveau for de små selskaber. Finanskrisen og de vanskeligere vilkår for opnåelse af kreditter har vist, at pålidelige regnskabsinformationer er vigtigere end nogensinde. Direktivforslaget indebærer en totalharmonisering af kravene til noteoplysninger, hvorved medlemslandene ikke længere kan stille særlige krav, f.eks. om egenkapitalnote og specifikationer ved ændret regnskabspraksis og notekrav om usikkerheder ved opgørelsen af dagsværdier.

Direktivforslaget indeholder i øvrigt en række uklarheder om den foreslåede nye rapporteringspligt for store selskaber og selskaber af offentlig interesse (public interest entities), der er aktive inden for udvindning og træfældning om betalinger til statslige myndigheder for hvert land.

FSR - danske revisorer har udarbejdet et notat om væsentlige problemstillinger og om foreningens holdninger til direktivforslaget.

Direktivforslaget forventes at komme til behandling i EU's Ministerråd i løbet af det danske formandskab i foråret 2012.

FSR - danske revisorers notat om forslaget til nyt regnskabsdirektiv

FSR - danske revisorer har afgivet høringssvar til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 11. november 2011:

FSR - danske revisorers høringssvar

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype