Nyheder

Engelsk standardudsteder ønsker klarere og mere koncis rapportering

Faglig nyhedThe Financial Reporting Council (FRC) har udgivet sin årsrapport for 2015/2016. Årsrapporten skitserer den finansielle stilling, resultater og udfordringer sidste år. Den beskriver også den nuværende 2016/19 strategi efter nye principper for god selskabsledelse, der også omfatter FRC’s risiko og fremtidige levedygtighed.

Regnskab

I løbet af næste periode vil FRC fokusere kraftigt på at skabe succes i sin nye rolle som den kompetente myndighed for revision i Storbritannien. FRC vil samtidig med sit arbejde med mange andre vigtige områder, fortsat fremme betydningen af ​​revisionens kvalitet, virksomhedskultur og klar og koncis rapportering.

FRC anerkender at have styrket de lovgivningsmæssige områder over de seneste tre år, og de er stadig i gang med at sikre yderligere forbedringer. Bestyrelsen har gjort fremskridt med indlejring af strategirapportens krav, men der er dog mere arbejde for at sikre, at disse oplysninger klart og koncist afspejler selskabets position, resultater og udsigter.

 Sir Winfried Bischoff, formand for FRC, sagde:
"Vores strategirapport forklarer de handlinger, vi har taget for at styrke de lovgivningsmæssige rammer i reaktion på den finansielle krise. Vi ønsker at give bestyrelser, revisorer og erhverv - og investorer - mulighed for at absorbere og reagere på disse initiativer, før vi foretager yderligere væsentlige ændringer af vores regler og standarder. Under vores nye treårig strategi for 2016-19, vil vi fortsætte vores arbejde med at køre standarder, gennem vores lovgivningsmæssige beføjelser, men også gennem arbejdet i vores Financial Reporting Lab og andre ikke-lovgivningsmæssige initiativer.
2016 ser en drastisk ændring i FRC ansvar. Nye regler om revisorlovgivning i hele EU trådte i kraft den 17. juni 2016. FRC er blevet udpeget som den britiske kompetente myndighed i henhold til forordning og revisionsdirektivet.”


I 2016/17 vil FRC iværksætte følgende foranstaltninger:
• Gøre bedst brug af vores rolle som ansvarlig myndighed for Audit regulering til at køre yderligere forbedringer i revisionskvalitet og styrke investorernes tillid.

• Fremme betydningen af ​​at etablere en virksomhedsspecifik virksomhedskultur til at understøtte en langsigtet bæredygtig vækst.

• Tilskynde bedre indberetning mod Stewardship Code ved at vurdere kvaliteten af ​​underskrivende udsagn.

• Vurdere kvaliteten af ​​ bæredygtighed rapportering i lyset af 2014 britiske Corporate Governance Code.

• Fortsætte med at fremme Clear & Concise rapportering, herunder gennem projektet at hjælpe mindre børsnoterede og AIM selskaber med kvaliteten af ​​deres rapportering.

• Øge tilliden aktuarmæssig arbejde ved at implementere en ny tekniske aktuarmæssig begrebsramme.

Læs hele årsrapporten her


Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype