Nyheder

FEE er kritisk over for ændringer til regnskabsdirektivet

Faglig nyhedDen europæiske revisororganisation FEE har udsendt et Policy Statement med kritik af flere af de ændringer til regnskabsdirektivet, som i øjeblikket forhandles i bl.a. Europa-Parlamentet.

Regnskab

Der arbejdes på højtryk i Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen med at få indgået kompromis om det nye regnskabsdirektiv.

Den europæiske revisororganisation, FEE, kritiserer nu flere af de ændringsforslag, som er fremkommet fra den juridiske komite - Legal Affairs Committee, også betegnet JURI - under Europa-Parlamentet.

FEE påpeger bl.a.,

- at de grundlæggende regnskabsprincipper bør fastholdes, og at det er uheldigt, at JURI har foreslået indskrænkninger af bl.a. væsentlighedsprincippet og substansprincippet (indhold frem for form),

- at det såkaldte totalharmoniserings-princip, hvor medlemsstaterne ikke kan fastsætte yderligere oplysningskrav, kan være i strid med princippet om, at virksomhedernes årsregnskaber skal give et retvisende billede,

- at det fortsat bør være tilladt at benytte dagsværdier for visse aktiver, såsom investeringsejendomme

- at IFRS for SMEs bør kunne anvendes i EU

- at der bør være krav om en pengestrømsopgørelse for visse virksomheder.

FSR - danske revisorer bakker op om de kritiske bemærkninger fra FEE, da ændringsforslagene fra JURI vil nødvendiggøre ændringer af en række af de bestemmelser i årsregnskabsloven, som i dag anvendes hyppigt til gavn for danske regnskabsbrugere.

Det forventes, at de igangværende trialog-forhandlinger mellem repræsentanter for Parlamentet, Rådet og Kommissionen afsluttes primo 2013. Hovedparten af de politiske forhandlinger går dog ikke på de ovennævnte tekniske emner, men på de foreslåede nye krav om land-for-land-rapportering i visse store virksomheder, hvor der er meget forskellige holdninger blandt de kompetente EU-organer.

Der er planlagt behandling og afstemninger i Parlamentet i marts 2013.

Download "FEE Policy Statement on main issues of the accountancy profession on the EC proposals for the recast of the 4th and 7th Accounting Directives"

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype