Nyheder

FSR - danske revisorer anbefaler, at IASB udvikler retningslinjer om væsentlighed

Faglig nyhedFSR - danske revisorer anbefaler, at uddybende retningslinjer om begrebet "væsentlighed" bliver fastlagt internationalt via IASB og IAASB. ESMA bør opfordre IASB til at opprioritere arbejdet med en begrebsramme for omfanget af oplysninger i regnskabet - et såkaldt "disclosure framework".

Regnskab

FSR - danske revisorer har i et høringssvar støttet synspunkterne fra det rådgivende organ EFRAG om, at uddybende retningslinjer om begrebet "væsentlighed" bør udarbejdes i regi af de internationale standardudstedere IASB og IAASB.

FSR - danske revisorer påpeger, at sådanne retningslinjer ikke bør udarbejdes af det europæiske børstilsynsorgan ESMA. Det vil være uhensigtsmæssigt at fastsætte særlige europæiske retningslinjer, idet der er tale om et internationalt regnskabs- og revisionsteknisk begreb i de internationalt gældende standarder fra IASB og IAASB. Den praktiske forståelse og anvendelse af begrebet væsentlighed bør  ikke være forskellig i forskellige regioner. ESMA er udelukkende relateret til EU, og er således ikke internationalt funderet.

Det påpeges i høringssvaret, at et organ udelukkende bestående af regelhåndhævere ("enforcers") ikke er det naturlige forum for regeludstedelse. ESMA kan derimod naturligvis udstede retningslinjer, der vedrører tilskyndelse til at sikre øget konsistens i regelhåndhævelsen mellem de lande, der deltager i ESMA (EU-landene).

FSR - danske revisorer påpeger endvidere, at det mest presserende problem i relation til væsentlighed er de massive oplysningskrav i IFRS-regnskabsstandarderne. Derfor bør ESMA opfordre IASB til at sætte udarbejdelse af en begremsramme for oplysningskrav ("Disclosure Framework") øverst på sin dagsorden.

Høringssvar fra FSR - danske revisorer til EFRAG om "Considerations of materiality", marts 2012

EFRAG's Comment Letter til ESMA om "Considerations of materiality", marts 2012

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype