Nyheder

Bedre overensstemmelse mellem forsikringskontrakter og andre finansielle poster i regnskabet

Faglig nyhedForsikringskontrakter indeholder ifølge IASB mange karakteristika, der svarer til andre kontrakter. Sådanne kontrakter bør derfor behandles efter tilsvarende principper.

Regnskab

International Accounting Standards Board, IASB, udgav i maj 2017 en ny standard om forsikringskontrakter, IFRS 17. Denne standard bygger blandt andet på den nye standard om indregning af indtægter fra kontrakter med kunder, IFRS 15.

Formålet med IFRS 17 om forsikringskontrakter er at sikre større sammenlignelighed og dermed reducere forskelle i den regnskabsmæssige behandling af kontrakter i og uden for forsikringsbranchen.

Gary Kabureck, der er Board Member hos IASB, argumenterer i en faglig artikel fra juli 2018 for, at forsikringskontrakter har karakteristika, der er nært beslægtet med værdipapirer og almindelige servicekontrakter. Den regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakter bør derfor foregå efter en metode, som stemmer bedre overens med andre kontrakter. Uklarhed om kontraktens/værdipapirets forrentning er et eksempel på fælles karakteristika for kontrakter i og uden for forsikringsbranchen.

IFRS 17 medfører, at forsikringsselskaber skal indregne leveringsforpligtelser (”performance obligations”) i balancen, svarende til nutidsværdien af de forventede pengestrømme. Kravet i IFRS 17 er foreneligt med IAS 37 om hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver, samt måling af finansielle gældsforpligtelser i henhold til IFRS 9 om finansielle instrumenter. Gradvis indregning af overskud, hvor der løbende præsteres en ydelse til kunderne, her forsikringsdækning, er i overensstemmelse med IFRS 15.

IFRS 17 indeholder krav om indregning af omsætning fra forsikringskontrakter med afsæt i de generelle principper i IFRS 15. Forsikringsselskaberne skal herefter indregne indtægter i resultatopgørelsen, når (eller i takt med) at selskaberne opfylder en leveringsforpligtelse.

IFRS 17 om forsikringskontrakter træder i kraft den 1. januar 2021. IFRS 17 afløser den midlertidige standard om forsikringskontrakter, IFRS 4 fra 2004. Der udestår dog endnu en godkendelse af IFRS 17 i EU-Kommissionen, og i den forbindelse har den rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, iværksat en undersøgelse af, hvilke virkninger IFRS 17 vil få i en europæisk sammenhæng.

Læs Gary Kaburecks faglige artikel fra juli 2018 her.
 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype