Nyheder

Forslag om mere informative pengestrømsopgørelser

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder IASB har udsendt forslag til ændring af IAS 7 om pengestrømsopgørelser for så vidt angår oplysninger om finansieringsaktivitet med henblik på at give investorerne bedre informationer.

Regnskab

Ændringerne af IAS 7 tager specielt udgangspunkt i ikke-likvide ændringer, som man ikke kan aflæse af pengestrømsopgørelsen. Et høringsudkast blev offentliggjort 17. december 2014. Formålet med ændringerne er at give regnskabsbrugerne bedre informationer om virksomhedens finansieringsaktivitet. Derudover vil ændringerne hjælpe regnskabsbrugerne til at forstå likviditeten. Ændringerne er et led i IASB’s Disclosure Initiative.

IASB foreslår, at en virksomhed skal give en afstemning af beløbene i primo og ultimobalancen for hver post, hvor pengestrømmene er klassificeret som pengestrømme fra finansieringsaktivitet i pengestrømsopgørelsen. Den direkte effekt af ændringen er, at investorerne vil blive forsynet med forbedrede oplysninger om en virksomheds gæld og bevægelser i gæld i løbet af regnskabsperioden. Endvidere foreslår IASB at udvide de oplysninger, der kræves i IAS 7 om en virksomheds likviditet, og foreslår oplysning om restriktioner mod at anvende de likvide midler, herunder skatteforpligtelser, som vil opstå ved at hjemtage likvide beholdninger i fremmed valuta.

Der foreslås 3 nye afsnit, 44A vedrørende komponenter i finansieringsaktiviteten, 50A vedrørende øvrige oplysninger såsom restriktioner på anvendelse af likviditet samt 59 vedrørende ikrafttrædelsesdato. Ydermere er der foreslået ændringer til de illustrative eksempler, som hører til IAS 7. Note E er tilføjet til de nuværende eksempler, og bør læses i sammenhæng med de øvrige eksempler. Eksemplet omhandler noter til pengestrømsopgørelsen om komponenter i finansieringsaktiviteten.

Herudover inkluderes foreslåede ændringer til IFRS-taksonomi i høringsudkastet for at afspejle effekten af de foreslåede ændringer til IAS 7 om pengestrømsopgørelser. Det skal understreges, at det er første gang foreslåede ændringer til taksonomien indgår i et høringsudkast. Den foreslåede opdatering af IFRS-taksonomien ledsager, men er ikke en del af, de forslåede ændringer i høringsudkastet.

Et af medlemmerne af IASB Board har stemt imod udstedelse af høringsudkastet. Han mener, at udstedelse af en mindre ændring uden en klar vision for en overordnet fremtidig forbedring af IAS 7, kan give anledning til ekstra omkostninger for at opdatere systemer og kan muligvis forvirre regnskabsbrugerne. Derudover mener han, at de foreslåede ændringer i høringsudkastet ikke dækker regnskabsbrugernes behov vedrørende forbedrede oplysninger om likviditet. Forslagene definerer ikke gæld eller kontanter til rådighed til afvikling af gælden, og giver dermed ikke tilstrækkelig grad af oplysninger om en virksomheds likviditetsrisiko.

IASB efterspørger interessenternes mening vedrørende de forslåede ændringer. Kommentering overfor IASB skal ske senest den 17. april 2015.

 

Læs IASB’s høringsudkast her.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype