Nyheder

IASB holder roundtables om udkast til standard for investeringsvirksomheder

Faglig nyhedIASB udsendte i 2011 et udkast til ændret regnskabsstandard for investeringsvirksomheder. IASB afholder debatmøder i februar-marts 2012 i bl.a. London om den foreslåede standard, der indebærer, at sådanne investeringer i regi af investeringsvirksomheder ikke konsolideres, men indregnes i investeringsvirksomheden til dagsværdi.

Regnskab

Den internationale udsteder af regnskabsstandarder, IASB, har sammen med den amerikanske standardudsteder, FASB, arrangeret debatmøder - såkaldte roundtable meetings - om forslag til ny regnskabsstandard for investeringsvirksomheder.

IASB udsendte i august 2011 et høringsudkast (Exposure Draft ED/2011/4) om "Investment Entities", der indeholder en undtagelse for disse virksomheder fra kravet om at konsolidere alle dattervirksomhederne - jf. kontrol-kriteriet - i koncernregnskabet. Ifølge den foreslåede undtagelsesregel vil det hverken være muligt eller tilladt for investeringsvirksomheder at konsolidere investeringerne i de kontrollerede enheder. I stedet skal sådanne investeringer ifølge forslaget fra IASB indregnes til dagsværdi og den løbende regulering af investeringens dagsværdi skal ske via resultatopgørelsen.

Forslaget indebærer således en særregel for investeringsvirksomheder i forhold til de generelle regler om konsolidering i IFRS 10.

Forslaget fra IASB er udarbejdet i samarbejde med FASB, og der har hidtil i USA været særlige regnskabsstandarder for investeringsselskaber. FASB har udsendt et høringsudkast, der i store træk svarer til IASB's.

IASB og FASB holder debatmøder den 17. februar 2012 i Canada, den 29. februar 2012 i England (London), den 16. marts 2012 i USA og den 27. marts 2012 i Malaysia. Der er mulighed for at deltage som deltager (hvis man har indsendt et høringssvar til IASB eller FASB) eller som observatør.

Invitation fra IASB til roundtables om Ínvestment Entities februar-marts 2012

IASB Exposure Draft ED/2011/4: Investment Entities, 2011

FSR - danske revisorers høringssvar til EFRAG om Investment Entities, januar 2012

EFRAG's høringssvar til IASB om Investment Entities, januar 2012

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype