Nyheder

IASB og FASB udsender høringsudkast om regnskabsmæssig modregning

Faglig nyhedIASB og FASB har i fællesskab udsendt udkast til ny regnskabsstandard om modregning af finansielle aktiver og forpligtelser. Udkastet indeholder mere præcise forklaringer til, hvornår aktiver og forpligtelser skal modregnes i regnskabet. Høringsfrist er 28. april 2011.

Regnskab

IASB og FASB har i fællesskab udsendt et høringsudkast til en ny international regnskabsstandard om regnskabsmæssig modregning.

Høringsudkastet fastslår, at virksomheden skal modregne finansielle aktiver og forpligtelser i regnskabet, når virksomheden har en ubetinget og juridisk gennemførbar ret til at modregne posterne og har en intention om enten at afregne aktivet og forpligtelsen på nettobasis eller at realisere aktivet og forpligtelsen simultant.

Det præciseres i udkastet, at mulighederne for modregning gælder, uanset om retten til at modregne stammer fra et topartsforhold eller flerpartsforhold ("multilateral arrangement").

Betingelsen om, at modregningen skal være juridisk gennmførbar indbefatter, at der også ved f.eks. modpartens konkurs eller misligholdelse skal være mulighed for at afregne på nettobasis.

Ifølge høringsudkastet skal virksomheden give noteoplysninger om de poster eller transaktioner, der er modregnet, herunder bruttobeløbene og effekten af kreditrisici i forhold til modparten, for at gøre regnskabsbrugere i stand til at forstå virkningerne af de pågældende poster eller transaktioner på virksomhedens økonomiske stilling.

I forhold til reglerne om modregning i den hidtidige standard IAS 32, vil der - hvis høringsudkastet bliver gennemført - blive tale om mere udførlig beskrivelse af kriterier for modregning og dermed mere ensartet regnskabsaflæggelse, ikke mindst i bankerne. Desuden bliver oplysningerne mere udførlige, bl.a. om margin-forretninger i finansielle virksomheder.

Ud over kommentarer til selve standarden anmoder IASB og FASB om kommentarer til, hvor lang tid det forventes at tage for virksomhederne at implementere de nye krav. Dette vil indgå i IASB's og FASB's stillingtagen til, hvilken ikrafttrædelsesdato der skal fastsættes.

Kommenteringsfrist over for IASB er 28. april 2011.

IASB Exposure Draft: Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities. Januar 2011. 

 

 

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype