Nyheder

IASB styrker samarbejdet med nationale standardudstedere

Faglig nyhedIFRS Foundation har besluttet at styrke det globale samarbejde med de nationale standardudstedere. Der er netop udpeget medlemmer af det nye organ Accounting Standards Advisory Forum.

Regnskab

Fonden bag den internationale standardudsteder på regnskabsområdet, IFRS Foundation, har udpeget de repræsentanter til et nyt organ, Accounting Standards Advisory Forum (ASAF).

Fra Europa deltager fire medlemmer ud af de i alt 12 medlemmer i ASAF, nemlig den tyske, spanske og engelske standardudsteder samt den fælles europæiske regnskabsorganisation EFRAG. Der forventes at ske en koordinering mellem forskellige lande, så det ikke kun er de lande, der direkte er repræsenteret, som kommer til orde i ASAF.

EFRAG vil være talerør for de lande, der ikke direkte er  repræsenteret i ASAF, herunder Danmark (FSR - danske revisorer). EFRAG's Consultative Forum for Standard Setters, hvori FSR - danske revisorer deltager, vil forud for møderne i ASAF drøfte holdninger til oplæg til nye standarder mv. fra IASB. Et af de første store emner til drøftelse i ASAF vil være næste skridt i IASB's Framwork-projekt med henblik på en ny begrebsramme, der skal erstatte den hidtidige regnskabsmæssige begrebsramme, der blev udviklet for snart 25 år siden.

FSR - danske revisorer har i sit høringssvar fra december 2012 udtrykt støtte til etableringen af ASAF. Der har hidtil været et IFRS Advisory Council i tilknytning til IASB, men dette organ har været meget stort (bestående af over 40 organisationer og virksomheder) og har ikke fungeret effektivt. Et styrket samarbejde med nationale standardudstedere vil givetvis højne kvaliteten og sikre bedre fælles forståelse af nye regnskabsstandarder.

Repræsentanter for foreningen (Regnskabsteknisk Udvalg) har deltaget i flere møder i EFRAG og i fællesmøder for nationale stndardudstedere i Europa med henblik på at sikre god balance i den europæiske repræsentation.

Pressemeddelelse fra IFRS Foundation: Trustees announce membership of ASAF, marts 2013 

Feedback Statement i relation til høringsdokumentet om oprettelse af ASAF, udsendt af IFRS Foundation, februar 2013

FSR - danske revisorers høringssvar til IFRS Foundation, december 2012

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype