Nyheder

IASB fortolkningsbidrag om indregning af afgifter som en forpligtelse

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder IASB har i en udtalelse præciseret, hvornår forpligtelser til at betale offentlige afgifter skal indregnes i årsregnskabet.

Regnskab

Den internationale udsteder af regnskabsstandarder, IASB, har udsendt et fortolkningsbidrag - IFRIC 21 - om indregning af offentlige afgifter i årsregnskabet.

IFRIC 21 besvarer spørgsmålet om, hvornår virksomheder skal indregne en afgift, som det offentlige pålægger virksomheden, som en forpligtelse i årsregnskabet. Der er således tale om en fortolkning af den eksisterende standard om forpligtelser, IAS 37.

Ifølge udtalelsen er den forpligtende begivenhed, som medfører indregning af en forpligtelse, forekomsten af den aktivitet, som trigger betaling af afgiften i henhold til lovgivningen. Hvis fx den aktivitet, der trigger betaling af afgift, er, at der genereres indtægter i indeværende periode, og beregningen af afgiften er baseret på de indtægter, der blev genereret i den foregående periode, er den forpligtende begivenhed, at der er genereret indtægter i den indeværende periode. Genereringen af indtægter i den foregående periode er en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse for, at der foreligger en aktuel forpligtelse.

Det kan forekomme, at indregning af forpligtelsen kan være progessiv, hvis den forpligtende begivenhed forekommer over en periode. Et eksempel på en progressiv forpligtelse, som nævnes i konklusionsgrundlaget, er - med henvisning til almindelige forpligtelser i IAS 37 - en virksomhed, der driver et offshore oliefelt, og som har pligt til at genoprette havbunden som følge af de skader, der forårsages af udvinding af olie. Skaderne er direkte forårsaget af udvindingen af olie, og jo mere olie, der udvindes, desto større er skaden. Forpligtelsen indregnes derfor med stigende beløb, jo mere indtægter der genereres i en given periode.

Hvis forpligtelsen til at betale afgiften først trigges, når et vist minimums-aktivitetsniveau er opnået i en given periode, skal den dertil hørende forpligtelse til at betale afgift først indregnes, når dette minimum er opnået.

IFRIC 21 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. For virksomheder i EU er internationale standarder såvel som fortolkningsbidrag først obligatoriske, når de vedtages (endosseres) af EU-Kommissionen. 

Download pressemeddelelse fra IASB om IFRIC Interpretation 21: Levies, maj 2013 

Et elektronisk abonnement på standarder og fortolkningsbidrag fra IASB kan købes via dette link.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype