Nyheder

Status på kommende standarder fra IASB

Faglig nyhedI en tale, som blev afholdt af IASB’s formand Hans Hoogervorst i Singapore ultimo maj 2014, blev der gjort status over en lang række projekter i IASB. Herunder især kommende standarder om leasing, finansielle instrumenter og om ”disclosure overload”.

Regnskab

Større udbredelse af IFRS-standarderne

Hans Hoogrvorst påpeger i en nyligt afholdt tale, at over 100 lande har indført krav om brug af IFRS. Herudover tillader 14 lande brugen af IFRS. Kun meget få lande har fortaget nationale ændringer ved gennemførelsen af standarderne i de pågældende lande. IFRS-standarderne har nu vundet stor udbredelse. For blot 10 år siden, var der ingen virksomheder, som anvendte IFRS som den regnskabsmæssige referenceramme. I dag påvirker IFRS virksomhedernes regnskabsaflæggelse i hele verden. På det seneste har IFRS vundet indpas i Asien.

Standard om leasing – hvem bliver påvirket?

Den kommende standard om leasing er blevet afprøvet på 12.000 børsnoteret virksomheder i henholdsvis Nordamerika, Asien og Europa. I denne forbindelse noterer Hans Hoogervorst, at kun en mindre del af de børsnoterede virksomheder vil blive væsentligt påvirket af standarden. Omkring 50 % af virksomhederne bliver ikke berørt, alene af den grund, at de ikke opererer med operationel leasing. Herudover påpeger formanden, at det er mindre end 10 % af virksomhederne, som i et stort omfang gør brug af leasing, hvorfor disse bliver væsentligt påvirket af den kommende standard. Især transportsektoren vil blive påvirket af standarden. IASB er opmærksom på byrderne ved aflæggelse af regnskaber og prøver at udarbejde nærmere retningslinjer for, hvordan virksomhederne kan minimere de ekstra omkostninger, der følger med implementering af standarden.

Hans Hoogervorst påpeger, at samarbejdet med FASB gør det sværere at opnå enighed om, i hvilken takt forbruget af leasingaktivet indregnes i resultatopgørelsen. Der arbejdes dog på højtryk for at opnå enighed, hvorfor han regner med et endeligt resultat inden for et par måneder. Han påpeger, at der er fuld enighed med FASB om, at leasing skal indregnes i balancen. Den nye standard vil medføre større sammenlignelighed mellem virksomheder, der bruger forskellige finansieringsmetoder.   

IFRS 9 om finansielle instrumenter

Overvejelserne er færdiggjorte, og de sidste dele af standarden forventes udsendt i juli 2014. Den vigtigste ændring, som er foretaget i forbindelse med IFRS 9, omhandler nedskrivninger vedrørende tab på udlån mv. Herunder implementerer IFRS 9 den såkaldte ”expected loss model”, som erstatter ”incurred loss model” fra IFRS 39. Det vil i forlængelse af modellen blive et krav for børsnoterede virksomheder at indregne forventede tab på udlån i deres regnskaber.

Disclosure Overload - Det vigtigste budskab bliver gemt og glemt

Hans Hoogervorst påpeger ligeledes, at problemer opstår i forbindelse med de mange noter i årsrapporten. Der er for mange noter, og det vigtigste budskab drukner derfor. Årsrapporterne skal gøres mere overskuelige og håndterbare. IASB vil gøre dette muligt gennem det nye ”disclosure project”, som skal supplere de ændringer, der er blevet foreslået i IAS 1. Der bliver fra IASB lagt mange kræfter i projektet, hvorfor vi kan forvente at se mange ændringer på området fremover.

Indregning af indtægter

Hans Hoogervorst gør også opmærksom på, at standarden om indtægter (”revenue”) netop er blevet udsendt som IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers. Den nye standard bliver først obligatorisk for koncernregnskaber i europæiske børsnoterede selskaber, når en er vedtaget efter den sædvanlige godkendelsesprocedure i EU-regi.  

Download tale fra Hans Hoogervorst: "Charting Progress towards global accounting standards", 29. maj 2014

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype