Nyheder

Hvordan undgår vi "disclosure overload"? - debatoplæg fra FRC (England)

Faglig nyhedDet engelske Financial Reporting Council (FRC) har udarbejdet et oplæg om mulighederne for at modvirke tendenserne til overflødig information i virksomhedernes årsrapporter. FRC foreslår bl.a. et internationalt "Disclosure Framework".

Regnskab

Det engelske regnskabsråd, Financial Reporting Council (FRC), har med et nyt diskussionsoplæg fremlagt forslag til vejen frem for de fælles bestræbelser blandt en række standard- og regeludstedere, for at begrænse omfanget af overflødig information i årsrapporterne.

FRC påpeger, i lighed med flere andre, at der er et presserende behov for et "disclosure framework", der kan supplere de generelle begrebsrammer for regnskabsinformation, som den internationale standardudsteder IASB og den amerikanske standardudsteder FASB har udviklet over en årrække.

Emnet "Disclosure Framework" var også genstand for debat på et møde i Dansk RegnskabsForum - arrangeret i samarbejde mellem FSR - danske revisorer, DI og EFRAG - den 29. oktober 2012 i København.

I forhold til det tilsvarende diskussionsoplæg fra EFRAG, som FRC også var medudgiver af om "Towards a Disclosure Framework for the Notes", indeholder det nu udsendte diskussionsoplæg fra FRC en bredere analyse af begrebet "disclosure", og der er i særdeleshed fokuseret på forslag til retningslinjer for, hvor i - eller uden for - en årsrapport, de forskellige informationer bør placeres ("placement criterias"). Således er også informationer i ledelsesberetningen, i Corporate Governance Statements og selskabsinformationer uden for årsrapporten omfattet af FRC's analyse.

Det påpeges, at "disclosure overload" kan gøre det vanskeligt for regnskabsbrugerne, at "se skoven for bare træer", samt at problemet med "disclosure" ikke kun handler om kvantitet (f.eks. omfanget af noteoplysninger), men også om kvaliteten af "disclosures": "Financial reports have become a disjointed collection of disclosures driven by different authoritative sources.... disclosures have become more about compliance than communication".

Diskussionsoplægget fra FRC analyserer særligt:

- Hvilke informationer har regnskabsbrugerne behov for?

- Hvor skal informationerne placeres?

-  Hvornår bør der gives informationer, herunder proportionalitet og væsentlighed?

- Hvordan skal informationerne kommunikeres, herunder muligheder for alternativ kommunikation af information uden for årsrapporten, "stamdata", der ikke nødvendigvis ændres fra år til år samt organiseringen af den givne information.

FRC påpeger, at en af fordelene ved at "disclosure framework" vil være, at det er med til at give regnskabsaflæggerne bedre muligheder for at anvende væsentligs-betragtninger i afvejningerne af, hvilke oplysninger der skal gives eller kan udeholdes af en årsrapport.

Den internationale standardudsteder, IASB, ser heldigvis ud til at være lydhøre over for de mange røster, der efterlyser et internationalt "Disclosure Framework".  IASB arrangerer et åbent møde - "Public Forum" - i London den 28. januar 2013, hvor bl.a de forskellige interessenter og organisationer kan få lejlighed til at drøfte problemstillingen og forsyne IASB et godt fundament for det videre arbejde med dette projekt, som givetvis vil være højt prioriteret på IASB's fremtidige agenda..

FRC er interesseret i kommentarer til diskussionsoplægget senest den 31. januar 2013.

Download pressemeddelelse fra IASB om "Public forum to discuss disclosure overload".

Download EFRAG, ANC og FRC Discussion Paper: Towards a Disclosure Framework for the Notes. Juli 2012.

Download FRC Discussion Paper: Thinking about disclosures in a broader context. A road map for a disclosure framework. Oktober 2012.

 

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype