Nyheder

Nordisk samarbejde om automatisering af virksomheders rapportering

Faglig nyhedNordisk samarbejde skal gøre det enklere for små og mellemstore virksomheder at rapportere finansiel information. Målet er at muliggøre datadeling i realtid og samtidig sikre en stor samfundsøkonomisk gevinst.

Regnskab

Projektet Nordic Smart Government 3.0, som skal forenkle små og mellemstore virksomheders (SMV’ers) rapportering, blev søsat i maj 2018. Forud herfor har projektet gennemgået fase 1 og 2, der har fokuseret på at bestemme omfanget og indholdet af projektet. Formålet med fase 3 er at skabe en transparent og digital nordisk region, hvor SVM’er kan udveksle økonomiske data og kreditoplysninger i realtid. Datadelingen skal fungere både mellem virksomhederne og mellem virksomhederne og myndighederne. Det er hensigten, at dataudvekslingen skal kunne foregå på tværs af de nordiske landegrænser.

I dag kan det være vanskeligt at få adgang til SMV’ers opdaterede finansielle informationer. Eneste pålidelige kilde er ofte virksomhedernes årsrapport, der kan være forældet. Med det nye system skal virksomheder og myndigheder kunne tilgå opdateret information på en sikker måde.

Projektet om Nordic Smart Government 3.0 løber frem til april 2020, hvorfor det er planen, at systemet implementeres i alle de nordiske lande. Alle fem nordiske virksomhedsregistre samarbejder om projektet. Fra dansk side deltager Erhvervsstyrelsen. Frem mod 2020 arbejdes der særligt på at klarlægge både de tekniske såvel som regulatoriske behov, som skal muliggøre datadeling Business to Business (B2B) samt Business to Government (B2G). Erhvervsstyrelsen arbejder parrallet hermed med et nationalt projekt i form af automatisk erhvervsrapportering (AER).

Ernst & Young har i rapporten ”Nordic Smart Government: Business Case for Nordic SMEs – business to business” opgjort en potentiel værdi af hele projektet i intervallet 24,8-27,5 mia. euro årligt fra 2027, dvs. efter en 10-årig implementeringsperiode. Det største potentiale ligger i Sverige med en anslået værdi på 9,6-10,65 mia. euro.

Læs mere her

Læs rapporten fra Ernst & Young her

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype