Nyheder

Ny analyse dokumenterer: Årsrapporten vigtigste kilde til information om virksomhederne

Faglig nyhedEn analyse fra analyse- og konsulentfirmaet Damvad slår fast, at årsrapporten er den allervigtigste kilde til informationer om virksomheder, også for mindre virksomheder og de såkaldte mikrovirksomheder.

Regnskab

Analyse- og konsulentfirmaet Damvad har efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen udarbejdet en analyse af værdien og brugen af årsrapporter fra især mindre virksomheder.

Analysen viser, at årsrapporter fra mikrovirksomheder og små virksomheder vurderes at være den mest betydningsfulde kilde til information i forbindelse med vurdering af virksomheder. Dette gælder for alle fem brugergrupper i undersøgelsen: Analytikere, kreditinstitutter, samhandelspartnere, myndigheder og investorer. Herudover vurderes også personlig kontakt til virksomhedernes ledelse samt virksomhedernes hjemmeside at have stor betydning.

Årsrapporterne er generelt den grundlæggende informationskilde, som er mest troværdig og af højeste kvalitet. Det gælder især de revisionspåtegnede årsrapporter, hvor påtegningen af brugerne tillægges autoritet og blåstemplingsværdi. De gældende regnskabsregler gør det muligt at sammenligne informationer fra årsrapporter på tværs af virksomheder, hvilket tillægges stor værdi.

Undersøgelsen viser også, at noteoplysninger er vigtige i forbindelse med dybdegående virksomhedsanalyser..

Analysen er udarbejdet som et led i forberedelserne af ændringer af årsregnskabsloven, og Damvad-rapporten er netop offentliggjort af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med den offentlige høring af udkast til lovforslag vedrørende årsregnskabsloven.

FSR - danske revisorer har ofte peget på værdien af informative årsrapporter, og dette er nu dokumenteret i form af Damvad-rapporten. Værdien af årsrapporten for regnskabsbrugerne er et centralt tema i drøftelserne om indholdet af årsregnskabsloven, der nu står foran en tilpasning til det nye EU-regnskabsdirektiv og til den seneste udvikling i de internationale regnskabsstandarder.

Download rapporten "Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen", 2014 (40 sider).

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype