Nyheder

Ændringer i årsregnskabslovens regnskabsklasse B

Faglig nyhedDe vedtagne ændringer til årsregnskabsloven skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, men kan frivilligt anvendes før. Vi vedhæfter en opdateret oversigt, der viser ændringerne i regnskabsklasse B.

Regnskab

Vi har tidligere informeret om ændringerne til årsregnskabsloven. I denne artikel kan du se en opdateret oversigt over ændringerne i regnskabsklasse B, udarbejdet på baggrund af den endelige vedtagne lov.

Hvad betyder de nye regler for virksomheder i regnskabsklasse B?
På langt de fleste områder kan virksomheder i regnskabsklasse B fortsætte med at aflægge årsrapporter efter den hidtidige regnskabspraksis. På enkelte områder kan de ændrede regler dog betyde, at virksomheden er nødt til at ændre praksis afhængig af, hvad virksomheden hidtil har gjort:

 • Egenkapitalopgørelsen - må ikke længere vises i en note
 • Delvis indbetaling af kapital – kun bruttometoden er tilladt
 • Dagsværdireserve – krav ved pengestrømssikring og ved nogle valutaomregninger
 • Kapitalinteresser – er en ny kategori af kapitalandele. 

Der er enkelte nye notekrav, som virksomheden skal være opmærksom på, hvis det er relevant for virksomheden:

 • Oplysning om regnskabsmæssig behandling af skat ved opskrivning af anlægsaktiver
 • Oplysning om dagsværdiændring mv. ved regulering til dagsværdi af finansielle aktiver og investeringsejendomme
 • Oplysning om årets bevægelser i dagsværdireserven
 • Oplysning om årets aktiverede renter.

På nogle områder giver ændringerne nye valgmuligheder, som virksomheden frivilligt kan vælge:

 • Redegørelse for anvendt regnskabspraksis – kan fordeles ud på noterne
 • Sikring af pengestrømme – kan reguleres over dagsværdireserven eller resultatopgørelsen
 • Sikring af aktiver – sikrede aktiver kan måles til dagsværdi
 • Internationale regnskabsstandarder – IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 kan anvendes.

Se oversigten her

Se den vedtagne lov her

 

 


Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype