Nyheder

Ændringer i årsregnskabslovens regnskabsklasse D

Faglig nyhedStore børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal fremover udarbejde en redegørelse om mangfoldighed, der medtages i årsrapporten eller offentliggøres på virksomhedens hjemmeside.

Regnskab

Redegørelse om mangfoldighed er et nyt krav i årsregnskabslovens § 107 d, der kun vedrører regnskabsklasse D. En stor børsnoteret virksomhed og et statsligt aktieselskab skal blandt andet beskrive virksomhedens mangfoldighedspolitik i forbindelse med sammensætningen af ledelsen mht. alder, køn, uddannelse, erhvervsmæssig baggrund mv. Redegørelsen skal oplyse om:

  • Målene for mangfoldighedspolitikken
  • Hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført
  • Resultaterne af mangfoldighedspolitikken.

Hvis modervirksomheden aflægger koncernregnskab, er der ligeledes krav om en redegørelse om mangfoldighed i koncernens ledelse. Oplysninger, som er ens for modervirksomheden og koncernen, kan gives samlet.

Har virksomheden ikke en politik for mangfoldighed, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor.

Ifølge lovbemærkningerne er formålet med de nye bestemmelser at sikre, at der i ledelsen er en tilstrækkelig mangfoldighed af synspunkter og ekspertise, som er nødvendig for både en god daglig drift og for at udvikle og gennemføre virksomhedens langsigtede strategier.

Det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, om redegørelsen medtages i ledelsesberetningen i årsrapporten eller offentliggøres på virksomhedens hjemmeside.

Kravet om redegørelse gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere.


Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype