Nyheder

Har du styr på regnskaber i klasse B og C?

Faglig nyhedPå Revisordøgnets Dag 2 kan du få styr på regnskabsregler for klasse B og C-virksomheder og blive skarp på dagsværdier og nedskrivninger. Det foregår 10. september 2014 på Nyborg Strand.

Regnskab

Undgå fejl i årsregnskaberne i regnskabsklasse B og C og bliv skarp på krav om dagsværdier og nedskrivninger i årsregnskabet.

Det har de seneste år vist sig, at der fortsat er mange fejl i årsrapporterne for virksomheder i regnskabsklasse B og C. FSR - danske revisorer arbejder, bl.a. via medlemsrettede aktiviteter i Regnskabsteknisk Udvalg,  på at udbrede kendskabet til og skabe klare fortolkninger af reglerne i årsregnskabsloven.

De statsautoriserede revisorer Kim Larsen og Peter Thor Kellmer, der begge er medlemmer af Regnskabsteknisk Udvalg, vil på Dag 2 af Revisordøgnet på Nyborg Strand (10. september 2014) gennemgå de hyppigste fejltyper, som Erhvervsstyrelsen har fundet i årsregnskaber i regnskabsklasse B og C.

De vil desuden gennemgå de almindelige indregningskriterier for indtægter, opgørelse af og noter om forpligtelser i forbindelse med sambeskatning, reglerne om rapportering vedrørende kønsmæssig sammensætning og om politikker herfor (store C-virksomheder), nedskrivningstests, krav om nedskrivning af udskudte skatteaktiver, praktiske problemstillinger ved opgørelse af igangværende arbejder (produktionsmetoden) samt opgørelse af dagsværdier på ejendomme og på kapitalandele.

Revisordøgnet - Dag 1 og 2 - består af en række moduler.

Hvis du kun kan deltage på Dag 2 (10. september 2014), hvor der undervises i bl.a. årsregnskaber kl. 9.00-12.00 og kl. 13.00-16.00, så tilmeld dig Pakke 6. Pris 2.550 kr. for medlemmer af FSR - danske revisorer.

Ved at deltage både formiddag og eftermiddag får du 6 timers obligatorisk efteruddannelse i Regnskab.

Tilmelding sker her.

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype