Børsnoterede virksomheder

Love og bekendtgørelser vedrørende regnskaber for børsnoterede virksomheder.

Regler for børsnoterede selskabers regnskabsaflæggelse fremgår af årsregnskabslovens bestemmelser om regnskabsklasse D, nærmere bestemt §§ 102-107b. Desuden har børsnoterede selskaber pligt til at udarbejde koncernregnskaber i henhold til EU's forordninger om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder, jf. forordning nr. 1126/2008 med senere ændringer. Herudover er der fastsat visse krav til regnskabsrapportering i Regler for udstedere af aktier udsendt af NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Viser 1 til 15 af totalt 15 resultater

Sorter listen