Nyheder

Færre fejl i børsnoterede virksomheders årsrapporter

Faglig nyhedDen af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen udførte regnskabskontrol i 2013 viste, at andelen af fejl i børsnoterede selskabers årsrapporter er faldende. Der er stadig stor fejlandel i delårsrapporter.

Regnskab

Finanstilsynet har ultimo februar 2014 udsendt den årlige redegørelse for det forgangne års regnskabskontrol.

Redegørelsen for regnskabskontrollen i 2013 viser, at der blev fundet fejl (af betydning for investorernes beslutningstagen) i 3 ud af 25 færdigkontrollerede årsrapporter for 2012. Der blev i 2013 færdigkontrolleret 6 delårsrapporter for 2013, hvor der var fejl i 3 delårsrapporter.

Det er en betydelig lavere fejlandel end for 2011, hvor der blev fundet fejl i 11 ud af 21 færdigkontrollerede årsrapporter, og det er også en lavere fejlandel end for 2010, hvor der blev fundet fejl i 4 ud af 17 årsrapporter.

Andelen af fejl i delårsrapporter har været meget svingende, men relativt højt i alle år undtagen for 2011, idet der blev fundet fejl i 5 ud af 10 delårsrapporter for 2012, i 1 ud af 6 delårsrapporter for 2011 og i 13 ud af 18 delårsrapporter for 2010. Delsårsrapporter er typisk ikke underkastet revision, hvilket kan være en årsag til den højere andel af fejl.

Ud over de konstaterede fejl af betydning for investorerne, blev der fundet regelovertrædelser i 4 årsrapporter for 2012 og i 2 delårsrapporter for 2013 uden betydning for investorernes beslutningstagen.

Det er positivt, at flere virksomheder selv vælger at offentliggøre korrigerende eller supplerende information, inden Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen har afgjort en sag mod dem. Det reducerer dog ikke fejlantallet i opgørelsen, idet opgørelsen både omfatter de afgjorte sager og de sager, hvor virksomheden selv har korrigeret eller suppleret de udsendte års- og delårsrapporter.

Forekomsten af fejl i de kontrollerede års- og delårsrapporter skal ses i lyset af, at det især er risikobetonede sager, der udvælges til kontrol, hvor der på forhånd forventes at være stor risiko for fejl.

Eksempelvis peges der i redegørelsen for følgende konstaterede fejl og overtrædelser fra afgjorte sager i 2013:

- Manglende nedskrivninger på udlån

 - Fejlagtig måling af et engagement

- Manglende indregning af husleje

- Fejlagtig indregning af udskudt skatteaktiv.

Der er som nævnt også konstateret fejl i sager, hvor virksomhederne - før Finanstilsynet/Erhvervsstyrelsen traf afgørelse - selv offentliggjorde korrigerende/supplerende information eller tilrettede de afgivne informationer i ny (efterfølgende) års- eller delårsrapport. Af disse tilfælde peges der bl.a. på følgende materielle fejl:

- Fejlagtig indregning af udskudt skatteaktiv som følge af manglende overbevisende dokumentation for udnyttelse heraf i fremtidig skattepligtig indkomst

- Fejlagtig klassifikation og præsentation af aktivitet som fortsættende, uanset at der var et bindende købstilbud

- Virksomheden havde fejlagtigt ikke præsenteret en aktivitet, der var frasolgt i regnskabsåret, som en ophørende aktivitet.

Download Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol 2013

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype