Nyheder

XBRL bankdag den 23. maj 2012 - sidste chance for tilmelding

Faglig nyhedXBRL Danmark, der er en faglig organisation for samarbejde om og udbredelsen af digital regnskabsrapportering, afholder den 23. maj 2012 en konference i København om bankers brug af XBRL som regnskabssprog.

Digitale regnskaber

Fra 2013 skal bankerne indberette deres solvens og deres finansielle regnskaber til tilsynsmyndighederne ved brug af det digitale rapporteringssprog XBRL. Der indføres nye krav til, hvilke oplysninger der skal indberettes om solvens (COREP) og regnskaber (FINREP).

Forbedring og konvergens af indrapportering til de finansielle myndigheder i EU har høj prioritet i kølvandet på finanskrisen, og er således en hjørnesten i gennemførelsen af de nye kapitalkrav og skærpede tilsyn, der er aftalt internationalt (Basel III).

XBRL Danmark, som FSR - danske revisorer er aktivt medlem af og sekretariat for, indbyder til en konferencedag med fokus på bankernes, realkreditinstitutternes og fondsmæglerselskabernes brug af XBRL som rapporteringsværktøj i forbindelse med de nye krav til solvens- og regnskabsrapporteringer.

Obligatorisk efteruddannelse: 6 timer (regnskab) (vejledende timetal).

PROGRAM:

Velkomst og introduktion ved Poul Kjær, formand for XBRL Danmark
De europæiske tilsynsmyndigheders målsætning, krav og beføjelser i relation til det nye rapporterings-framework for banker og kreditinstitutter (COREP og FINREP) ved Meri Rimmanen, European Banking Authority (EBA)
Finanstilsynets syn på XBRL – planer for fremtidig brug af XBRL i rapporteringer fra den finansielle sektor i Danmark ved vicedirektør Jan Parner, Finanstilsynet.
Det fælles europæiske arbejde med COREP, FINREP og EUROFILING ved Derek de Brandt, formand for XBRL Europe’s COREP and FINREP arbejdsgruppe samt partner i det belgiske softwarefirma Aguilonius Consulting CVBA
Erfaringer med systemudvikling af XBRL for banker ved Jesper Nantsen, Cundus AG (Tyskland) og Antoine Bourdais, Invoke (Frankrig)
Samspillet mellem XBRL og virksomhedens DataWareHouse og Business Intelligence-løsninger ved Bent Reiter, Reiter-IT

Indlæggene foregår primært på engelsk.

Se hele programmet her

Konferencen er målrettet:
- Økonomidirektører/økonomichefer i banker, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber
- IT-chefer i de berørte virksomheder
- Revisorer og rådgivere, der betjener virksomheder i finansiel sektor

Konferencen foregår onsdag d. 23. maj 2012, kl. 10.00 – ca. 16.00, i Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K.

Deltagerprisen for konferencen er 1.000 kr. inkl. frokost og kaffe i pauserne. XBRL Danmark er vært ved en forfriskning efter afslutning af dagens indlæg, ca. kl. 16.00.

Tilmelding på http://www.fsr.dk/xbrlforbanker
senest den 21. maj 2012. Begrænset deltagerantal, hvorfor hurtig tilmelding anbefales.

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype