Regnskabsudvalget

Regnskabsudvalget skal være det kompetente regnskabsfaglige organ i Danmark, som - ud fra en målsætning om højnelse af det regnskabsmæssige niveau og i overensstemmelse med foreningens strategi - formulerer holdninger til regnskabsmæssige forhold og gør sin indflydelse gældende på regnskabsmæssige forhold, nationalt, europæisk og internationalt.

Du kan her læse mere om Regnskabsudvalget.